8.11.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

1. Ποια σχέση έχουν με τις ηθικές αρετές ἡ φύσις και το ἔθος; Να δώσετε το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων.
2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν σωστά το περιεχόμενο της ενότητας και ποιες όχι; Να τις χαρακτηρίσετε ανάλογα Σωστό ή Λάθος.
α) Η αρετή διακρίνεται σε διανοητική και ηθική.
β) Οι διανοητικές αρετές δεν εξαρτώνται από τη διδασκαλία.
γ) Οι ηθικές αρετές προέρχονται από τη φύση.
δ) Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα εθισμού.
ε) Οι φυσικές ιδιότητες αλλάζουν με τον εθισμό.
στ) Έχουμε από τη φύση την προδιάθεση να δεχτούμε τις ηθικές αρετές.
ζ) Οι διανοητικές αρετές χρειάζονται χρόνο και εμπειρία για να αναπτυχθούν.
3. Ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί στο απόσπασμα ο Αριστοτέλης και με ποιο στόχο;
4. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται πρακτικός νους που καταφεύγει συχνά στην πραγματικότητα για να τεκμηριώσει τις απόψεις του, τις οποίες παρουσιάζει σε απλό και λιτό ύφος. Ποια στοιχεία του αποσπάσματος θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις κρίσεις;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ
1. Να συνδέσετε τα ρήματα της στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς τους λέξεις που βρίσκονται στη στήλη Β. Δυο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν.
Α
Β
περιγίγνομαι
ἔχω
φέρομαι
παρεκκλίνω
πέφυκα
δέχομαι
δέομαι
άδεια
δοχείο
αγενής
ευφυΐα
ένδεια
δίφρος
ενοχή
κλίτος
παράκληση

2. παρεκκλίνω: α) Τι σημαίνει το ρήμα; Ποια είναι τα συνθετικά του; β) Να συνθέσετε το απλό ρήμα με τις προθέσεις ἐν, ἀπό, σύν, κατά και να σχηματίσετε τα αντίστοιχα παρασύνθετα ουσιαστικά.
3. Να δώσετε αντώνυμα των λέξεων στην αρχαία ελληνική: ἀρετή, γένεσις, πλεῖον, αὔξησις, ἐμπειρία.
4. Να γράψετε σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής με πρώτο συνθετικό τις λέξεις: λίθος, πῦρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου