22.10.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ’  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ
1. Ποιο είναι σύμφωνα με το κείμενο το χρέος των πεπαιδευμένων κατά τον Πλάτωνα;
2. Γιατί οι απαίδευτοι δε μπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας;
3. Σε τι διαφοροποιείται η ζωή όσων έχουν λάβει ορθή παιδεία από τη ζωή των απαιδεύτων, των τυχαίων και αφιλοσόφητων πολιτικών;
4. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους όρους (λέξεις) που χρησιμοποιεί ο Πλάτων για να χαρακτηρίσει το ἀγαθό, την πορεία προς αυτό και την προσέγγισή του. Τι αποκαλύπτουν για τη φύση του ἀγαθοῦ;
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ
1. Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των παρακάτω, μέσα από το κείμενο:


α. μάθηση
β. συνεργάζομαι
γ. εισήγηση
δ. διαφημίζω
ε. ενδεής
στ. δύστροπος
ζ. ανασκόπηση
η. εικόνα2. Να αντιστοιχίσετε τα συνώνυμα:


α. πράττω
β. στοχάζομαι
γ. ἡγοῦμαι
δ. φημί
ε. καταβαίνω
στ. ἐθέλω
1. βούλομαι
2. διανοοῦμαι
3. ἐργάζομαι
4. κατέρχομαι
5. φράζω
6. ὑπολαμβάνω3. Να συμπληρώσετε τα κενά με ομόρριζες των ρημάτων πράττειν, ἀνάβασιν, μετέχειν, που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση:
(αντέχεται, συμβάσεις, αντίπραξη, συμπράξουν, συνοχή, αντιβαίνει)
α. Αντί να συνεργαστείς με εμένα να πάρουμε τη δουλειά, έρχεσαι ξαφνικά και μου κάνεις ………………… χτυπώντας τις τιμές.
β. Ύστερα από τις δημόσιες διαφωνίες τόσο πολλών βασικών στελεχών κινδυνεύει ……………………. του κόμματος.
γ. Ύστερα από την ψήφιση του νέου εργατικού νόμου θα αναθεωρηθούν οι συλλογικές ……………………… εργασίας.
δ. Κανένας νόμος του κράτους δεν επιτρέπεται να ……………………. στο σύνταγμα.
ε. Για την κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου θα …………………… δύο μεγάλες εταιρείες.
στ. Η κατάσταση είναι πλέον αφόρητη και δεν …………………….. .
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου