21.10.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ’  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ
1. Τι νομίζετε ότι συμβολίζουν τα δεσμά και η υποχρεωτική καθήλωση - ακινησία των ανθρώπων του σπηλαίου;
2. Ποιος είναι ο ρόλος του τειχίου στη σκηνοθεσία του Πλάτωνα; Γιατί δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείμενα;
3. α) Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η κοινωνία των δεσμωτών είναι η πολιτική κοινωνία και ότι ο κόσμος του σπηλαίου είναι ο αισθητός κόσμος.
    β) Ποια είναι η κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας (την οποία συμβολίζει η κοινωνία των δεσμωτών) και πώς περιγράφεται ο αισθητός κόσμος;
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ
1. Αντιστοιχίστε τα αντώνυμα:


α. το πρόσθεν
β. ἂνωθεν
γ. πόρρωθεν
δ. ὂπισθεν
1. ἔμπροσθεν
2. το ὂπισθεν
3. ἐγγύθεν
4. κάτωθεν2. Να δώσετε τα συνθετικά μέρη των παρακάτω λέξεων:


α. ἀπείκασον: ____________+___________________
β. καταγείῳ: _____________+___________________
γ. ἀδυνάτους: ____________+___________________
δ. περιάγειν: _____________+___________________
ε. θαυματοποιοῖς: ___________+_________________
στ. ὑπερέχοντα: ______________+________________
3. Συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων με τις ομόρριζες των λέξεων ἀπείκασον και πάθει, που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση.
(εικονολήπτης, εικαστικές, απεικονίζονται, εμπάθεια, περιπαθές, απάθεια)
α. Στα έργα με ρεαλιστική νοοτροπία τα πράγματα και οι μορφές …………….. όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα.
β. Καταγοητευμένος από το έργο αφηγήθηκε την υπόθεση με παραστατικότητα και με ύφος ………………….. .
γ. Μερικοί επιτήδειοι πολιτικοί ή θρησκευτικοί ηγέτες ενσπείρουν στις λαικές μάζες την ……………………… και το φανατισμό, για να τις έχουν τυφλά όργανά τους.
δ. Το πιο απαραίτητο ίσως μέλος ενός κινηματογραφικού συνεργείου είναι ο ………………… .
ε. Αφοσιωμένος στο έργο του, παρακολουθεί με …………………. όσα συγκλονιστικά συμβαίνουν γύρω του.
στ. Οι ……………………. τέχνες παρασταίνουν ομοιώματα όντων του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου και απευθύνονται στην όρασή μας.


4. Με το δεύτερο συνθετικό της λέξης καταγείῳ, να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις (ουσιαστικά ή ρήματα), με τις παρακάτω προθέσεις:
από, εν, επί, περί, προς, υπόΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου