21.12.09

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

Προοίµιο

§§ 1 - 3

1. χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει ο οµιλητής;

2. Με ποιες λέξεις διαγράφει ο Λυσίας το ήθος του πελάτη του;

3. Ποια σηµεία του προοιµίου επιβεβαιώνουν την αντίληψη του οµιλητή για τη µεταστροφή της γνώµης των βουλευτών; Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.

4. Σε ποια συµπεράσµατα θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε για την αθηναϊκή δηµοκρατία και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει από το γεγονός της δοκιµασίας των αρχόντων;

5. βούλοµαι, βουλεύοµαι: Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων.

6. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυµο για τις παρακάτω λέξεις: πράττω, βιόω-ῶ, φαίνοµαι, δέοµαι, ἡγοῦµαι.

7. εὔνους < εὖ + νοῦς < εὔνοια: Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε λέξεις αλλάζοντας το α΄ συνθετικό, όπως στο παράδειγµα: εύνοια → υπόνοια.

8. φέρω: Να γράψετε στα νέα ελληνικά τρία παράγωγα ή σύνθετα από κάθε θέµα του ρήµατος: θ. φερ- / φορ- / ενεκ- / και ένα σύνθετο από το θ. φωρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου