22.3.18


ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, Κεφάλαια Α-Β-Γ

1. Αντιστοιχίστε τις σωστές απαντήσεις:

α. Πρόσφυγες το 19ο αι.                             β. Πρόσφυγες το 20ο αι.

1. Πνευματική αλληλεπίδραση Ελλήνων μεταξύ τους.
2. Έλληνες του Καυκάσου.
3. Δυτική Θράκη.
4. Νησιά Αιγαίου.
5. Διαμόρφωση δημογραφικού χάρτη της Ελλάδας.
6. Συνθήκη Βουκουρεστίου.

2. Αντιστοιχίστε τις σωστές απαντήσεις:

1. Νοέμβριος 1919
2. 1914
3. Ιούλιος 1917
4. Ιούλιος 1914
5. Οκτώβρης 1918
6. Μάιος 1919
7. Αύγουστος 1922
8. Τέλη 1920

α. Επιστροφή προσφύγων στη Μ. Ασία και Αν. Θράκη.
β. Μικρασιατική Καταστροφή.
γ. Υπουργείο Περιθάλψεως
δ. Συνθήκη Νεϊγύ.
ε. Έλληνες πρόσφυγες από Βόρεια Ήπειρο.
στ. Απόβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
ζ. Ίδρυση Οργανισμού στη Θεσ/νίκη για άμεση περίθαλψη των προσφύγων.
η. Πατριαρχική Επιτροπή στην Κων/πολη.


1. Επιλέξτε το σωστό:

1. Η Ε.Α.Π. ιδρύθηκε:
α. Σεπτέμβριο 1923
β. Οκτώβριο 1923
γ. Νοέμβριο 1923

2. Αποστολή της Ε.Α.Π. ήταν:
α. να προστατέψει τους πρόσφυγες από την αυθαιρεσία του ελλ. κράτους.
β. να τους παρέχει απασχόληση και οριστική στέγαση.
γ. να διασφαλίσει τις περιουσίες των προσφύγων.

3. Μία παράμετρος που έλαβε υπόψη της η Ε.Α.Π. ήταν και:
α. τα διαθέσιμα οικόπεδα που υπήρχαν στην Αττική.
β. η κινητικότητα των προσφύγων.
γ. ο τόπος προέλευσης των προσφύγων.

4. Η Ε.Α.Π. τερμάτισε τις εργασίες της:
α. το 1925.
β. το 1930.
γ. το 1928.

5. Η αγροτική αποκατάσταση:
α. στόχευε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών.
β. στόχευε στη δημιουργία μεγάλων γεωργικών ιδιοκτησιών.
γ. αφορούσε μόνο τους φτωχούς πρόσφυγες.

6. Ο παραχωρούμενος κλήρος:
α. δινόταν χωρίς εξαίρεση σε όλους.
β. αποτελούσε ενιαία έκταση.
γ. ποίκιλλε ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.
7. Το σύστημα της εργολαβίας:
α. αφορούσε κυρίως τους πρόσφυγες.
β. αφορούσε κυρίως την Ε.Α.Π..
γ. αφορούσε κάθε δήμο όπου κατέφευγαν οι πρόσφυγες.

8. Τα χρέη των αγροτών προσφύγων μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π ανέλαβε:
α. η Αγροτική Τράπεζα.
β. η Εθνική Τράπεζα.
γ. ο βασιλιάς.


2. Σωστό – Λάθος:
α. Η αστική αποκατάσταση περιελάμβανε μόνο πρόνοια για εύρεση εργασίας.
β. Η Ε.Α.Π. πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.
γ. Ο κλήρος που παραχωρούνταν στους πρόσφυγες ήταν τίτλος πλήρους κυριότητας.
δ. Η οικοδόμηση των συνοικισμών συχνά δε συνδυαζόταν με έργα υποδομής.
ε. Οι οικισμοί της Νέας Σμύρνης και της Καλλίπολης δημιουργήθηκαν από άπορους πρόσφυγες κυρίως.Απέναντι στις διώξεις των Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία αντέδρασε με την ίδρυση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής.
στ. Στα πλαίσια της αστικής αποκατάστασης χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές οικογένειες για τη στέγασή τους.


Απαντήσεις:
Αντιστοιχίστε:
1. α [1,4,5] – β [2,3,6]
2. α(8), β (7), γ(3), δ(1), ε(2), στ(6), ζ(4), η(5)

Επιλέξτε το σωστό:
1(α), 2(β), 3(γ), 4(β), 5(α), 6(γ), 7(β), 8(α)
2. Σωστά τα β,δ,στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου