20.3.18


ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

Συμπληρωματικές ερωτήσεις:Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν μετά από αυτό:

«Πέρασε ήσυχα η εβδομάδα. Η ψιψίνα σαν να κατάλαβε τη φοβέρα και τη συμβουλή, φυλάχθηκε να μην ξανακάνει «τα ίδια». Την Κυριακήν όμως την αυγή, μόλις σηκώθηκε ο παπα-Ζήσιμος κι έκανε την τουαλέτα του και την πρώτη του προσευχή στην καμαρούλα του, κάποιος του χτύπησε την πόρτα με χέρι βιαστικό και φοβισμένο. Τίποτα καλό δεν προμηνούσε αυτό το κτύπημα! O παπάς το φοβήθηκε αμέσως.
 «Ποιος είναι;», ρώτησε.
 «Εγώ, ο Χρήστος!», αποκρίθηκε η φωνή του κλαμπανάρου.
 «Έμπα μέσα… Τι είναι, παιδί μου;»
O Χρήστος ο κλαμπανάρος μπήκε στην καμαρούλα χλωμός:
 «Πάλε τα ίδια, παπά μου!»
 «Ε;»
 «Η γάτα, πανάθεμά τη!…»
 «Ω, συμφορά μου!… Στο ίδιο μέρος;»
 «Όχι, στην Αγία Πρόθεση…»
 «Ω, μεγάλη συμφορά!… Ω, μεγάλη αμαρτία!… Ω, κατάρα!… ω, Θε μου και συχώρεσέ με!… ω!…»
Απελπισμένος, ο παπάς κτυπούσε τα χέρια και σήκωσε τα μάτια προς το ταβάνι, ζητώντας τον ουρανό. O Χρήστος ο κλαμπανάρος σώπασε μια στιγμή, για να συμμερισθεί με τα ίδια κινήματα την απελπισία του «αφεντός», κι έπειτα είπε:
 «Να πω τση κυρά-παπαδίας να μου δώσει ό,τι χρειάζεται για να παστρέψω, κι έλα γλήγορα και του λόγου σου να συγυρίσεις και να διαβάσεις την ευχή για το…».
 «Όχι, ευλογημένε, όχι!», τον αντίσκοψε ο παπάς με τρόμο. «Εσύ να μην αγγίξεις τίποτα· και να μην πεις λέξη τση παπαδίας! ούτε τση Σουζάνας, ούτε κανενός!… Τώρα, τώρα, έρχουμ’ εγώ… Θα τα βολέψω… Ωχ, παλιόγατα, τι μου κάνεις!»
Άνθρωποι και ζώα στη νεοελληνική πεζογραφία,
επιμέλεια – ανθολόγηση Δ. Παπακώστας, Ωκεανίδα

Ερωτήσεις:
Α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
Προτάσεις
Αποφαντική
Ερωτηματική
Προστακτική
Επιφωνηματική
Πέρασε ήσυχα η εβδομάδα
Εγώ, ο Χρήστος!
Τι είναι, παιδί μου;
Όχι, ευλογημένε, όχι!
Η γάτα, πανάθεμά τη!
Εσύ να μην αγγίξεις τίποτα.
Ποιος είναι;
O παπάς το φοβήθηκε αμέσως


Β. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις ως προς τη δομή τους:

α. Απλή β. Ελλειπτική γ. Επαυξημένη

1.     O Χρήστος ο κλαμπανάρος μπήκε στην καμαρούλα χλωμός
2.    Πάλε τα ίδια, παπά μου!
3.    Έμπα μέσα…
4.    Απελπισμένος, ο παπάς κτυπούσε τα χέρια.
5.    Η ψιψίνα σαν να κατάλαβε τη φοβέρα.
6.    Εγώ, ο Χρήστος.
7.    Ποιος είναι;


Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος-Msc Παιδαγωγικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου