31.8.15ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


Μία σωστή απάντηση.
1.     Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους το 1854, προκάλεσε

α. πείνα,
β. αρρώστια.
γ. ανθρώπινες απώλειες.    
δ. όλα τα παραπάνω.


2.      Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας κατά την περίοδο 1833-1913 έμοιαζαν περισσότερο με

α. κωμοπόλεις.
β. μικρές επαρχίες.
γ. μεγάλες επαρχίες.          
δ. μεγάλα χωριά.
     
3.      Προς το τέλος του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού αι. άνοιξαν οι δρόμοι προς

α. την Αφρική,
β. την Αυστραλία.
γ. την Αμερική,
δ. την κεντρική Ευρώπη.


4.      Τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1833-1913 απο­τελούσε

α. η Ρούμελη,
β. ο Μοριάς.
γ. η γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού.
δ. η γραμμή Αχελώου-Σπερχειού.


5.      Το 1864 προστέθηκαν

α. οι Σποράδες,
β. τα Ιόνια νησιά,
γ. η Θεσσαλία,
δ. η Δυτική Θράκη.
 

6.      Το 1881 προστέθηκε

α. η Κρήτη,
β. η Ρόδος,
γ. η Θεσσαλία
δ. η Ήπειρος


7.      Η σταφιδική κρίση προς το τέλος τον 19ον αι. και στις αρχές τον 20ού αι. προκάλεσε ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης πέρα από

α. τον Ειρηνικό,
β. τον Ινδικό.
γ. την Κασπία.         
δ. τον Ατλαντικό.
 

8.      Οι μεταναστεύσεις τον αγροτικού πληθυσμού κατά την περίοδο 1833-1913 ήταν συχνό φαινόμενο και πραγματοποιούνταν προς
α. τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου,
β. τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.
γ. το Δούναβη, τη νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο,
δ. όλες τις παραπάνω περιοχές.

9.      Η πυκνότητα τον πληθυσμού κατά την περίοδο 1833-1913 κυμαινόταν από
α.         14        (1827) σε         42        (1910) κατοίκους ανά           τετραγωνικό  χλμ.
β.         15        (1828) σε         43        (1911) κατοίκους ανά           τετραγωνικό  χλμ.
γ.         13        (1826) σε         41        (1909) κατοίκους ανά           τετραγωνικό  χλμ.
δ.         12        (1825) σε         40        (1908) κατοίκους ανά           τετραγωνικό  χλμ.

10.  Τα εδάφη κατά την περίοδο 1833-1913 ήταν γυμνά, εξαντλημένα από

α. την υπερβόσκηση.
β. την εκτεταμένη αγρανάπαυση,
γ. την υπερβόσκηση και την υλοτομία.
δ. την αποχέρσωση.
Β. Ερώτηση του τύπου «Σωστό - Λάθος»

α. Ελληνικά κεφάλαια αναπτύσσονταν από την Ουκρανία ως το Σουδάν, από το Δούναβη ως τον Καύκασο.
β. Η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού έκανε υπερήφα­νο το μικρό βασίλειο.
γ. Η χώρα κατά την περίοδο 1833-1913 διέθετε σημαντικές πρώτες ύλες και είχε πλεονάζον, ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό.
δ. Η «Μεγάλη Ιδέα» κατά την περίοδο 1833-1913 δημιουργούσε προσδο­κίες για ολοκλήρωση του εθνικού οράματος, που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων.
ε. Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας της περιόδου 1833-1913 έμοιαζαν με οργανωμένα αστικά κέντρα.
στ. Η μετακίνηση των ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα κατά την περίοδο 1833-1913 στόχευε αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο.
ζ. Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού αι. άνοιξαν οι δρόμοι προς την Αμερική.         
η. Η σταφιδική κρίση προς το τέλος του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού αι. προκάλεσε ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης πέρα από τον Ειρηνικό.
θ. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού κατά την περίοδο 1833- 1913 προς τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θά­λασσας, προς το Δούναβη, τη νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο.
ι. Η γραμμή Αχελώου-Σπερχειού αποτελούσε τα σύνορα του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1833-1913.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
Α. [1Δ 2Δ 3Γ 4Γ 5Β 6Γ 7Δ 8Δ 9Β 10Γ ]
Β. [1Σ 2Λ 3Λ 4Σ 5Λ 6Λ 7Σ 8Λ 9Σ 10Λ ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου