18.8.15􀂃 χώρα φτωχή
􀂃 με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές
􀂃 μικρή σε έκταση
􀂃 ολιγάνθρωπη

􀂃 Η γραμμή Αμβρακικού - Παγασητικού αποτελούσε τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους (στα 1830) :
 
􀀹 1864 - Ιόνια νησιά
􀀹 1881 – Θεσσαλία, έτσι τα βόρεια σύνορα άγγιξαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία

􀂃 1828 - 15 κάτοικοι / km2
􀂃 1911 - 43 κάτοικοι / km2

􀀹 υπερβόσκησης
􀀹 υλοτομίας
􀀹 εκτεταμένης αγρανάπαυσης, με την οποία οι αγρότες προσπαθούσαν να βελτιώσουν τις καλλιέργειές τους
􀂃 τα περιφραγμένα περιβόλια, ελάχιστα βελτίωναν την αίσθηση εγκατάλειψης που απέπνεε το τοπίο

􀂃 ο πληθυσμός αυξανόταν με γοργούς ρυθμούς
􀂃 ΑΛΛΑ ποτέ δεν εξαντλούνταν τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης, επειδή η χώρα ήταν αραιοκατοικημένη

􀂃 οικονομικές δυνατότητες περιορισμένες
􀂃 πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματαΑστυφιλία
 μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα > οι πόλεις μεγάλωναν
  καμιά ομοιότητα ελληνικών πόλεων με τα αστικά κέντρα της Δύσης
(βιομηχανικά, εμπορικά, χρηματιστικά)
  στα ελληνικά αστικά κέντρα αργή η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων
ü  όχι πολλές ευκαιρίες στους μετακινούμενους
ü  η μετακίνηση δεν στόχευε σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο

Μετανάστευση αγροτικού πληθυσμού κυρίως προς
λιμάνια Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας
Δούναβη
Νότια Ρωσία                                                                                         συχνό φαινόμενο
Μικρά Ασία
Αίγυπτο
Αμερική (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα) λόγῳ σταφιδικής κρίσης


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.                             Πώς διαμορφώθηκαν τα σύνορα της Ελλάδας από τα πρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας μέχρι και το 1881;
2.                             Να περιγράφετε την εικόνα του ελληνικού τοπίου τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου
ελληνικού βίου και να τη συσχετίσετε με την πληθυσμιακη πυκνότητα του κράτους.
3.                             Να αναφερθείτε στην εξέλιξη του πληθυσμού του ελληνικού κράτους το 19ο
αιώνα και στους παράγοντες που την επηρέασαν.
4.                             Να συγκρίνετε την κατάσταση των ελληνικών πόλεων τα πρώτα χρόνια μετά
τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με την αντίστοιχη των αστι-
κών κέντρων της δυτικής Ευρώπης.
5.                                      Τι γνωρίζετε για τις μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών εντός και εκτός Ελ-
λάδας ως και τις αρχές του 20ού αιώνα;

2.       
Πίνακας 1 σελ. 13 από σχολικό βιβλίο
Εξέλιξη της έκτασης του πληθυσμού

1838-1851
Η γραμμή Αμβρακικού
Παγασητικού ήταν τα σύνορα του Νέου Ελληνικού Κράτους.

Ο πληθυσμός αυξανόταν με γρήγορους
ρυθμούς χωρίς ποτέ να εξαντλούνται τα
περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης σε μια
τόσο αραιοκατοικημένη χώρα.
1851-1871
1864 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά
Φυσιολογική αύξηση πληθυσμού λόγω της
προσάρτησης νέων περιοχών
1871-1881
1881 προστέθηκε η Θεσσαλία,
μέρος Ηπείρου, Άκτιον.

Φυσιολογική αύξηση πληθυσμού λόγω της
προσάρτησης νέων περιοχών
1881-1901
Μικρή μείωση λόγω
ελληνοτουρκικού πολέμου και της
ήττας το 1897
Φυσιολογική αύξηση

1901-1911
Σταθερή έκταση
Μετανάστευση στο εξωτερικό
1911-1914
Μεγάλη αύξηση. Αιτία οιΒαλκανικοί πόλεμοι και οι νέες περιοχές που προσαρτήθηκαν
Μεγάλη αύξηση πληθυσμού λόγω της προσάρτησης νέων περιοχών
1914-1920
Συνθήκη Νεϊγύ
Συνθήκη Σεβρών
Μεγάλη αύξηση πληθυσμού λόγω τηςπροσάρτησης νέων περιοχών
1920-1928
Συνθήκη Λοζάνης
Ø  Εντός Ελλάδας : τεχνικοοικονομική καθυστέρηση, επειδή:
􀂃 Η χώρα έμοιζε περισσότερο με Ανατολή παρά με Δύση, που ήταν το σημείο αναφοράς
􀂃 απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης, οι ατμομηχανές της οικονομικής και τεχνικής προόδου
έλειπαν οι προϋποθέσεις :
ü  η χώρα δεν διέθετε πρώτες ύλες
ü  έλειπε το πλεονάζον ειδικευμένο ή φτηνό εργατικό δυναμικό
ü  ήταν ισχνή η συσσώρευση κεφαλαίου ιδιωτικού ή δημόσιου
ü  η εσωτερική αγορά ήταν περιορισμένη έως ασήμαντη

Ø  Εκτός Ελλάδας : ισχυρά κέντρα Ελληνισμού (πνευματικά, οικονομικά, παραγωγικά) κυριαρχούσαν στο χώρο τους και σε ευρύτερες περιοχές

Ø  Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος υπήρχαν και αναπτύσσονταν
􀀹 από την Ουκρανία ως το Σουδάν,
􀀹 από το Δούναβη ως τον Καύκασο
􀀹 από τη Σμύρνη ως την Κιλικία

Οι Έλληνες των περιοχών αυτών, για πολλά χρόνια έβλεπαν
􀀹 το μικρό ελληνικό βασίλειο σαν φτωχό και ανεπρόκοπο συγγενή
􀀹 τις δικές τους επιτυχίες ολότελα ξένες σε σύγκριση με τη στασιμότητα και την ένδεια της μικρής Ελλάδας

είδαν την Ελλάδα σαν καταφύγιο και πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων
􀀹 στο τέλος του 19ου αιώνα
􀂉 όταν δυσκόλεψαν γι’ αυτούς οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες

Μεγάλη Ιδέα
Η πρόοδος του εκτός συνόρων ελληνισμού
􀀹 ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος = ημιτελής κατασκευή, θεμέλιο για κάτι μεγαλύτερο
􀁸 αυτή η αντίληψη δημιούργησε τη Μεγάλη Ιδέα, προσδοκίες δηλαδή για ολοκλήρωση εθνικού οράματος
􀀹 αυτό προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση συνόρων

η εθνική αυτή ιδεολογία
􀀹 είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο
􀀹 σε μια εποχή με προβλήματα – ανοικτές πληγές (Κρήτη, Μακεδονία)

οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για τα εσωτερικά ζητήματα
􀀹 οικονομική ανόρθωση,
􀀹 γεφύρωση χάσματος με Δύση

όλα παραπάνω συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, και έτσι
􀀹 μεγάλωνε το κόστος των προσπαθειών
􀀹 οι οικονομικές πρωτοβουλίες γίνονταν έρμαια των εθνικών κρίσεων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.                                      Να αναφέρετε τα αίτια της οικονομικής και τεχνολογικής καθυστέρησης τα πρώτα χρόνια του βίου του ελληνικού κράτους σε σχέση με την Ευρώπη.
2.                                      Ποια στάση κράτησε η ελληνική διασπορά απέναντι στο ελληνικό κράτος ως
τα τέλη του 19ου αιώνα;
3.                                      Τι γνωρίζετε για τη “Μεγάλη Ιδέα” και πώς επηρέαζε αυτή η εθνική ιδεολο-
γία την οικονομική αλλά και πολιτική ζωή του τόπου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου