10.11.11


ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζούμε σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών. Τα πάντα αλλάζουν με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις, αλλά η κοινωνία, οι θεσμοί και οι νοοτροπίες αδυνατούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις ταχύτητες.
Οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης καταργούν τα σύνορα, την προστασία και τα κεκτημένα που πρόσφερε το εθνικό κράτος. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δε θέλουν περιορισμούς, θέλουν ελευθερία δράσης. Σήμερα έχουν το «πάνω χέρι» και επιβάλλουν τη θέλησή τους στις κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών.
Η ελληνική κοινωνία και οικονομία-μια κοινωνία και οικονομία σε διαρκή μεταβατικότητα-προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις. Η δομή και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας (π.χ. πελατειακές σχέσεις) εμποδίζουν την ορθολογική της λειτουργία, ενώ τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός εμποδίζουν την επιθυμητή, ποσοτική και ποιοτική και οικονομική ανάπτυξη.
Αναπόφευκτα η εργασία και η αγορά εργασίας επηρεάζονται από τις παραπάνω εξελίξεις. Οι αλλαγές στο χώρο εργασίας διαδέχονται η μία την άλλη. Επαγγέλματα καταργούνται και δημιουργούνται. Ο χώρος και ο χρόνος εργασίας καταργούνται. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η εργασία, εκ των πραγμάτων, οφείλει να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, διαφορετικά τους περιμένει η ατελείωτη ουρά των ανέργων.
Το εκπαιδευτικό σύστημα, που όφειλε να είναι στην πρωτοπορία των εξελίξεων, αδυνατεί να προσαρμοστεί. Γραφειοκρατία, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι αντιδρούν δυναμικά και παθητικά στις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Η δύναμη της συνήθειας και των κεκτημένων, εν ονόματι της προόδου, εμποδίζουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση.
Ανάμεσα στις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ορθότερα, υπάρχει, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει. Κι αυτό σε μια εποχή που είναι απαραίτητη η προετοιμασία για τη ζωή και το επάγγελμα. Ο Έλληνας μαθητής τελειώνει την όποια βαθμίδα εκπαίδευσης έχοντας «μεσάνυχτα» από επαγγέλματα και αγορά εργασίας, γι’ αυτό πηγαίνει «ξυπόλητος στα αγκάθια». Κι όμως ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους να επιλέξουν σπουδές και επάγγελμα που να ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.
Η πληροφόρηση, εκπαιδευτική και επαγγελματική, είναι απαραίτητη για τη σωστή επιλογή επαγγέλματος. Αν οι πληροφορίες είναι «αμέτρητες», εντούτοις λείπει η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. Βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες δε βρίσκεται σε κατάσταση «νιρβάνα», αλλά κινητοποιείται προς κάθε κατεύθυνση για να βρει εκείνες που χρειάζεται.
Ένα επιπλέον στοιχείο για την επιτυχία στη ζωή και το επάγγελμα είναι η επικοινωνία. Οι προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις είναι παράγοντες επαγγελματικής επιτυχίας. Η συναισθηματική νοημοσύνη και η γλώσσα του σώματος διευκολύνουν και συμπληρώνουν την επικοινωνία. Η ικανότητα επικοινωνίας εντός και εκτός εργασίας είναι προϋπόθεση επιτυχίας και ευτυχίας στη ζωή και στην εργασία.
Αναζητώντας κάποιος εργασία, οφείλει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, αλλά και να βελτιώνει τα προσόντα του, τα τυπικά και τα ουσιαστικά. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού φακέλου με τα απαραίτητα στοιχεία. Το κυριότερο από αυτά είναι το βιογραφικό σημείωμα, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για εύρεση εργασίας. Αν το βιογραφικό σημείωμα είναι το μέσο επικοινωνίας του υποψήφιου εργαζομένου για την επιχείρηση/οργανισμό, συνέντευξη αποτελεί το διαβατήριο για εύρεση εργασίας. Σήμερα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη συνέντευξη ως μέθοδο επιλογής προσωπικού. Η συνέντευξη, τόσο για το συνεντευκτή όσο και για τον υποψήφιο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται προετοιμασία. Επομένως, προετοιμαστείτε και προσαρμοστείτε.
Παύλος Μάραντος, Τεχνικές εύρεσης εργασίας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2000

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις
25 μ
2. Από τι εξαρτάται κατά το συγγραφέα, η εύρεση εργασίας και από τι η επαγγελματική επιτυχία;
10 μ.
3. Αν έπρεπε να χωριστεί η τελευταία παράγραφος του κειμένου σε δύο μικρότερες παραγράφους, σε ποιο σημείο θα πρότεινες να χωριστεί και γιατί;
2μ.
4. «Η ικανότητα επικοινωνίας εντός και εκτός εργασίας είναι προϋπόθεση επιτυχίας και ευτυχίας στη ζωή και στην εργασία»: να σχολιάσεις την πρόταση σε μια παράγραφο 10-15 σειρών.
5 μ.
5. «Η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις»,
«Η δύναμη της συνήθειας και των κεκτημένων, εν ονόματι της προόδου, εμποδίζουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση»,
«Η συναισθηματική νοημοσύνη και η γλώσσα του σώματος διευκολύνουν και συμπληρώνουν την επικοινωνία»: να μετατρέψεις τις προτάσεις στην αντίθετη σύνταξη από αυτήν στην οποία βρίσκονται.
3 μ.
6. Να δοθούν συνώνυμα για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
5 μ.
7. Σε ένα κείμενο 500 λέξεων, να εκθέσεις τις απόψεις σου για τις ανάγκες, προσωπικές και κοινωνικές, που ικανοποιεί ο άνθρωπος με την εργασία του. Το κείμενο σου θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα.
40 μ.

από το βιβλίο Σπ. Κούτρας, "Έκφραση-Έκθεση, για όλες τις τάξεις του Λυκείου", Εκδ. Σαββάλας,  Αθήνα, 2003

6 σχόλια: