25.11.10
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Το επάγγελμα φτιάχνει τονάνθρωπο
«... Το επάγγελμα σχηματίζει τον άνθρωπο, τον φτιάχνει. Δε θα είναι υπερβολή εάν ειπούμε ότι το επάγγελμα διαμορφώνει όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, αλλά και τον (σωματικό και διανοητικό) τύπο του, τη «δομή» του. Ο τρόπος που βλέπει, μιλεί, χειρονομεί, περπατεί, διασκεδάζει κτλ. είναι βαθιά επηρεασμένος από το επάγγελμα που ασκεί. Στο ντύσιμο, στο χτένισμα, στους μορφασμούς, στη γλώσσα κτλ. είναι αποτυπωμένη η επαγγελματική μας απασχόληση – και σήμερα ακόμη όπου, στους άνδρες τουλάχιστον, ο συρμός έχει επιβάλει μιαν αφόρητη μονοτονία στο κεφάλαιο της εξωτερικής περιβολής και των τρόπων της συμπεριφοράς. Από το ντύσιμο, την κουβέντα και το φέρσιμο μπορείτε χωρίς μεγάλη δυσκολία να μαντέψετε ποια είναι η επαγγελματική απασχόληση του συνομιλητή σας. Ο στρατηγός, και όταν ακόμη δεν φορεί τη στολή του, σας δηλώνει με τον τρόπο που στέκεται ή περπατεί ότι είναι στρατιωτικός. Ο γιατρός, ο καθηγητής, ο ναυτικός, ο κληρικός, ο τεχνίτης τείνουν εξαιτίας του επαγγέλματος τους προς ορισμένο τύπο με ειδικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση και την έκφραση τους. Γι' αυτό, εάν καμιά φορά μας συστήσουν κάποιον που τον βλέπουμε σχολαστικό στους τρόπους, άκαμπτο στις κινήσεις του, ντυμένο πολύ διακριτικά και μας ειπούν ότι είναι λ.χ. επαγγελματίας αθλητής, ξαφνιαζόμαστε. Κάτι το ασυμβίβαστο, το αντιφατικό αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάμεσα στη μορφή και στο επάγγελμα του. Η καθημερινή πείρα δε μας έχει συνηθίσει σε τέτοια απρόοπτα... Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελμα φτιάχνει και τον εσωτερικό μας κόσμο, επηρεάζει τον τρόπο με τονοποίο παρατηρούμε, κρίνουμε, αποτιμούμε τα πράγματα...
(...) Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στον αληθινό επαγγελματία υπάρχει (συνειδητή και όχι σπάνια ασύνειδη) η πεποίθηση ότι πέρα απότοναπλό βιοπορισμό, πέρα και απότην κοινωνική θέση πουεξασφαλίζει το επάγγελμα, κάποιος γενικότερος κοινωνικός σκοπός εξυπηρετείται με αυτό. Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της κοινωνίας και εργάζεται για την ευστάθεια και την πρόοδο της. Ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο πλοίαρχος δίνονται στο επάγγελμα τους ακόμη και όταν δεν το χρειάζονται για βιοπορισμό ή κοινωνική προβολή, γιατί αισθάνονται (συνειδητά ή ασύνειδα) ότι δεν είναι μόνο ο χρόνος της ζωής τους που θα αδειάσει, ούτε μόνο η κοινωνική τους υπόσταση που θα γίνει ανάπηρη αν το εγκαταλείψουν, αλλά ότι κάτι μέσα στο κοινωνικό σώμα θα πάει άσχημα, εάν δεν κάνουν όπως εκείνοι ξέρουν και μπορούντη δουλειά τους...
(...) Ο αληθινός επαγγελματίας δεν είναι εκείνος που δουλεύει για το μεροκάματο ή για την προαγωγή και τη σύνταξη, ούτε εκείνος που βασανίζεται στη δουλειά του για την τιμή των όπλων – όπως λέμε – ή για την προσωπική του ικανοποίηση, αλλά αυτός που ξέρει ότι με το έργο του συνεισφέρει στην υγεία, στην ευστάθεια, στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Ούτε η επιδίωξη του κέρδους ούτε η όρεξη της δουλειάς ως δουλειάς λείπουν από το γνήσιο επαγγελματία. Δεν αρκούν όμως, για να του δώσουμε τον πλήρη χαρακτηρισμό που τον προσδιορίζει. Χρειάζεται να προστεθεί στην έννοια και ένα άλλο γνώρισμα: Η επίγνωση ότι με αυτό που κάνει, με τη γνώση, τη δεξιότητα, το μόχθο του, τελεσιουργείται ένα έργο κοινωνικής σημασίας. Γι' αυτό θα έλεγα, συνοψίζοντας όλα όσα προηγήθηκαν, ότι στο επάγγελμα και δια του επαγγέλματος το άτομο πραγματοποιεί την κοινωνική του αποστολή, και αντίστροφα: στα επαγγέλματα και δια των επαγγελμάτων η κοινωνία εξατομικεύει το έργο της, το κατανέμει στα μέλη της...».
Ε. Π. Παπανούτσος


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α] Να γίνει η περίληψητου κειμένου σε 100 περίπουλέξεις. Μονάδες 25
Β. 1] «… το επάγγελμα φτιάχνει και τον εσωτερικό μας κόσμο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε, κρίνουμε, αποτιμούμε τα πράγματα …». Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη σεμια παράγραφο 80 περίπου λέξεων.
Μονάδες 10
2] Να δώσετε δύο νέους τίτλους στο κείμενο: α) χωρίς σχόλιο β) με σχόλιο.
Μονάδες 5
3] Να κάνετε δομική ανάλυση (δομικά στοιχεία, τρόποι ανάπτυξης) τηςδεύτερης παραγράφου του κειμένου. Μονάδες 5
4] Να μετατρέψετε από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική την ακόλουθη περίοδο λόγου. Για ποιο λόγο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ενεργητική; «… στο επάγγελμα και δια του επαγγέλματος το άτομο πραγματοποιεί την κοινωνική του αποστολή, και αντίστροφα: στα επαγγέλματα και δια των επαγγελμάτων η κοινωνία εξατομικεύει το έργο της, το κατανέμει στα μέλη της …»
Μονάδες 10
5] Να δώσετε ένα συνώνυμο για κάθε μία από τιςλέξεις που ακολουθούν: διαμορφώνει, μονοτονία, συστήσουν , αποτιμούμε, μόχθο. Μονάδες 5

Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Καλείστε να εκφωνήσετε μια ομιλία σε μια εκδήλωση του σχολείου σας, με θέμα «Το επάγγελμα στη ζωή μας». Να αναφερθείτε στα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος από τους νέους και στη σημασία της ορθής επιλογής αυτού. (400 λέξεις)
Μονάδες 40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου