24.10.11


ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Α.1. Συμπληρώστε τον πίνακα με το ρήμα στον αόριστο β.


λέγω
ὁρῶ
πάσχω
μανθάνω
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
β΄ενικό

γ΄πληθ.
ΥΠΟΤΑΚΤ.
β΄ενικό

γ΄πληθ.
ΕΥΚΤ.
β΄ενικό

γ΄πληθ.
ΠΡΟΣΤΑΚΤ.
β΄ενικό

γ΄πληθ.


Α.2. Συμπληρώστε:
                                                            
                                                             συ (ευκτική)_________________________
α. ἂγω                                                οὗτος (προστ.) __________________________
                                                            οὗτοι  (προστ.)_________________________

                                                            
β. γίγνομαι                                        ἐγώ (υποτακτ.) __________________________
                                                            συ (ευκτ.) ___________________________
                                                            οὗτοι (προστ.)  _______________________
                                                            
γ. λαμβάνω                                       συ (υποτακτ.) __________________________
                                                            ἡμεῖς (ευκτ.) ___________________________
                                                            ὑμεῖς (προστ.)_________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου