24.10.11ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Α. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Α.1. Συμπληρώστε τον πίνακα:
α συνθετικό
β συνθετικό
σύνθετη λέξη
πρώτο συνθετικό
λίθος
ξέω


φίλος
πατρίς


ἰχθύς
τρέφω


εἴς (μόνο-)
ὀφθαλμός


φεύγω
δίκη


λείπω
ὕδωρ


μηχανή
ῥάπτωΑ.2. Σχηματίστε επίθετα της α.ε.:
α. μεγάλος + πόλις: ………………………..
β.  ἂξιος + πιστός: …………………………..
γ. μόνος + δάκτυλος: ………………………
δ. φίλος + ἂνθρωπος: ………………………
ε. πῦρ + φέρω: …………………………….
στ. εὐθύς + γραμμή: …………………………Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΒ.1. Συμπληρώστε:

α. Ὁ σαλπιγκτής  ………………….. τῇ σάλπιγγι (σημαίνω, αόριστος).
β. Οὗτοι οὐκ …………………. (ἐμμένω, μέλλοντας) τοῖς ὡμολογημένοις.
γ. Κῦρος …………………….. (ἀγγέλω, αόριστος) τῷ Κλεάρχῳ ἥκειν λαβόντι ὅσον ἧν αὐτῷ στράτευμα.
δ. Ἐκεῖνοι μετά ταῦτα ………………………. (στέλλω, μέλλοντας) τον στρατόν παρά τους συμμάχους.


Β.2. Συμπληρώστε στις δύο φωνές τους τύπους του ρήματος ἀγγέλλω:
Ενεργητική Φωνή
β ενικό
γ΄ενικό
β΄πληθ.
γ΄πληθ.
Μέση Φωνή
β ενικό
γ΄ενικό
β΄πληθ.
γ΄πληθ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου