26.10.11


ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΣΤ: ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ-ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ

Να γράψετε ότι σας ζητείται:

soleo-solitus sum-solere (ημιαποθετικό βσυζυγίας):
α. να κλιθεί η υποτακτική μέλλοντα του ρήματος
β. να γραφεί το απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα του ρήματος.

morior-mortuus sum-mori (αποθετικό γσυζυγίας):
α. να κλιθεί η οριστική ενεστώτα του ρήματος.
β. να γραφούν οι μετοχές του ρήματος σε όλους τους χρόνους.

obsequor-obsecutus sum-obsequi (αποθετικό γσυζυγίας):
α. να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα του ρήματος.
β. να γραφεί το γερούνδιο, σουπίνο και το γερουνδιακό του ρήματος.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου