21.9.11


ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στις μέρες μας, γιατί μπορούν να επηρεάζουν εύκολα την κοινή γνώμη και να την ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς. Η σωστή ενημέρωση που παρέχουν, αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των ατόμων και τα βοηθούν να κατανοήσουν σε βάθος τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τις κοινωνίες, καθιστώντας τα ενεργά μέλη που πασχίζουν όχι μόνο για το προσωπικό τους καλό αλλά για το συμφέρον όλων. Δυστυχώς, τα Μ.Μ.Ε. κάποιες φορές γίνονται όργανα προβολής κάποιων συγκεκριμένων προσωπικών απόψεων μετατρέποντας την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση, δηλαδή σε σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, με στόχο την καθοδήγηση της κοινής γνώμης σε μια ορισμένη κατεύθυνση για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων.
Οι λόγοι για τους οποίους οι περισσότεροι δέκτες παρασύρονται από την παραπληροφόρηση είναι κυρίως κοινωνικοί. Η αδιαφορία και η παθητικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ζει σ’ έναν πολιτισμό της ευκολίας, αποτελούν έναν κοινωνικό λόγο που οδηγεί στην παραπληροφόρηση, γιατί ο άνθρωπος δεν νοιάζεται να ψάξει για να ‘βρει μια αντικειμενική πληροφόρηση αλλά δέχεται άκριτα ό,τι πληροφόρηση του παρέχεται. Έτσι, δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματική πληροφόρηση από την παραπληροφόρηση και συχνά τις ταυτίζει.
Η έλλειψη ολοκληρωμένης παιδείας αποτελεί έναν λόγο που τα άτομα παρασύρονται από την παραπληροφόρηση, γιατί δεν μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλους δέκτες των Μ.Μ.Ε. και μ’ αυτό τον τρόπο υιοθετούν και δέχονται αβασάνιστα ό,τι τους παρέχεται ως πληροφόρηση. Συνεπώς, η παραπληροφόρηση έχει αρκετές συνέπειες, που είναι επιβλαβείς, για το άτομο και την κοινωνία. Οι πολλαπλές και αντικρουόμενες πληροφορίες, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της διάδοσής τους, δεν αφήνουν περιθώρια στο σύγχρονο δέκτη να τις αποκωδικοποιήσει σωστά, καθιστώντας, έτσι, αδύνατη την διαμόρφωση σαφούς άποψης σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.
Επιπλέον, η κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του κράτους μπορεί να διασπαστεί και να επικρατήσει φανατισμός πάνω σε κάποιο ζήτημα, προκαλώντας σύγκρουση και αναταραχές. Ο πολίτης ειδικότερα μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την προπαγανδιστική είδηση, η οποία απορρέει από την παραπληροφόρηση, εάν έχει έλλειψη ολοκληρωμένης παιδείας. Ακόμη, το άτομο μπορεί να εύκολα να χειραγωγείται, να αποπροσανατολίζεται από καίρια προβλήματα και να ασχολείται με προβλήματα ελάσσονος σημασίας, χωρίς πραγματικά να νοιάζεται για την επίλυσή τους. Έτσι ετεροκατευθύνεται, παρεκτρέπεται από τον στόχο που έχει, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απειλούν το κοινωνικό σύνολο, και καθίσταται ένα απλό παθητικό μέλος της κοινωνίας. Γενικότερα, ο άνθρωπος αποκτά την αίσθηση ότι δεν μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κόσμου και της πραγματικότητας που τον περιβάλλει.
Στο σημείο αυτό έγκειται η συμβολή και η προσφορά του σχολείου. Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από τα άτομα, διότι από μικρή ηλικία αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη και απολαμβάνουν μια ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, η οποία θα τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής της πραγματικής και αντικειμενικής είδησης. Ακόμη, το σχολείο βοηθά τα άτομα να ασκούν έναν αυτοέλεγχο, μια αυτοκριτική ώστε να μην συγκατατίθενται στην παραπληροφόρηση, αλλά να είναι κυρίαρχα της σκέψης και των πράξεών τους.
Συμπερασματικά, η αντικειμενική ενημέρωση αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας, την αφετηρία κάθε εξέλιξης των καιρών. Αντίθετα, η παραπληροφόρηση θέτει την κοινή γνώμη στο περιθώριο των εξελίξεων. Όμως, για να επιτελεί θετικό ρόλο, η πληροφόρηση, θα πρέπει να έχει σεβασμό στον δέκτη καθώς και τα Μ.Μ.Ε. να είναι ανεξάρτητα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα.
(Διασκευασμένο κείμενο που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα της Καβάλας «Χρονόμετρο» το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2006 στην στήλη «Με την ματιά ενός φοιτητή», στην οποία γράφει ο Ηρακλής Λαμπαδαρίου).
http://lamiraklis.blogspot.com/2006/05/blog-post_114684713571860170.html
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Να γραφεί η περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 80-100 λέξεις.
25 μονάδες
Β.1. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της παραπληροφόρησης σύμφωνα με το συγγραφέα του παραπάνω κειμένου;
10 μονάδες
Β.2. «Συμπερασματικά, η αντικειμενική ενημέρωση αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας, την αφετηρία κάθε εξέλιξης των καιρών. Αντίθετα, η παραπληροφόρηση θέτει την κοινή γνώμη στο περιθώριο των εξελίξεων»: να αναλυθεί η παραπάνω άποψη σε μια παράγραφο 100 λέξεων.
10 μονάδες
Β.3. «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στις μέρες μας, γιατί μπορούν να επηρεάζουν εύκολα την κοινή γνώμη και να την ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς»: να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική όπου αυτό είναι δυνατό.
5 μονάδες

Β.4. Να δοθούν τα συνώνυμα των επιτονισμένων λέξεων του κειμένου.
6 μονάδες
Β.5. Να βρεθεί και να αναλυθεί η δομή της δεύτερης παραγράφου.
4 μονάδες
Γ. Η παραπληροφόρηση αποτελεί ένα αρνητικό φαινόμενο των ΜΜΕ με καίριες συνέπειες στο άτομο και την κοινωνία. Σε ένα άρθρο (400-500) λέξεων, να τονίσετε τις σημαντικότερες από αυτές και στη συνέχεια να προτείνετε τρόπους με τους οποίους το σχολείο, τα ΜΜΕ και η πολιτεία θα μπορέσουν να βοηθήσουν στον περιορισμό του φαινομένου.
40 μονάδες

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου