1.3.11


Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η συνεχής επέκταση των πόλεων και η αύξηση του αστικού πληθυσμού σε βάρος του αγροτικού.
Ποιοι λόγοι πιστεύετε πως συντέλεσαν στην εμφάνιση αυτού του δημογραφικού φαινομένου;
Πιστεύετε ότι οι μεγαλουπόλεις εκπληρώνουν με τη μορφή που έχουν σήμερα, τα όνειρα των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή;
Ποια μέτρα προτείνετε, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Επαναδιαπραγμάτευση του δεδομένου στη βάση της αστικοποίησης, σαν ένα οξύτατο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Αστικοποίηση: είναι η διαδικασία συγκέντρωσης του πληθυσμού σε πόλεις ή «αστικά κέντρα» (κέντρα συγκέντρωσης αστικού πληθυσμού) που προχωράει με δύο διαφορετικούς τρόπους: α) με την αύξηση του αριθμού των αστικών κέντρων, β) με την αύξηση του πληθυσμού που διαμένει σε αστικά κέντρα.
Αστυφιλία: είναι η τάση των ανθρώπων που μένουν στην ύπαιθρο να φύγουν και να εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα.
Χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης: απέραντη έκταση, αποκρουστική όψη, τεράστιος πληθυσμός.

ΑΙΤΙΑ:
1. Η βιομηχανική επανάσταση.
2. Καλύτερες συνθήκες εργασίας στην πόλη.
3. Τα αστικά κέντρα παρέχουν καλύτερη μόρφωση και ψυχαγωγία.
4. Οι πόλεις προσφέρουν καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
5. Στις πόλεις ο κοινωνικός έλεγχος είναι μικρότερος σε σύγκριση με τα χωριά, πράγμα που επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους των αγροτικών περιοχών.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ:
1. Στις μέρες μας όλες σχεδόν οι πόλεις πάσχουν από υπερπληθυσμό.
2. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης. Ο αριθμός των ανέργων αυξάνεται ραγδαία.
3. Οι μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος.
4. Ο ρυθμός της ζωής είναι πολύ συχνά γρήγορος και εξοντωτικός.
5. Οι άνθρωποι έχουν άγχος και συχνά σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
6. Επιδεινώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει πολλές φορές αδιαφορία, σκληρότητα, καχυποψία και ανταγωνιστικές τάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους.
7. Κλιμακώνονται τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (κοινωνική παθογένεια: αυξάνεται η βία και η εγκληματικότητα, πολλαπλασιάζονται οι τοξικομανείς και γενικά τα άτομα που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. Αποσυμφόρηση των πόλεων με την αποκέντρωση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στις αγροτικές περιοχές.
2. Δημιουργία θέσεων εργασίας στην επαρχία και παροχή οικονομικών κινήτρων.
3. Αποκέντρωση δημοσίων οργανισμών και υπουργείων.
4. Ίδρυση εργοστασίων και εκσυγχρονισμός των καλλιεργειών.
5. Παροχή ικανοποιητικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ίδρυση σχολείων με σύγχρονο εξοπλισμό και πολιτιστικών κέντρων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Συνειδητοποίηση πως η ζωή βρίσκεται έξω από την πόλη, στη γνήσια μορφή της και πως υπάρχουν θεμέλια για να χτίσουμε και εκτός πόλεων ανάλογη αν όχι ανωτέρου επιπέδου ζωή για το μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου