1.3.11


Η αμφισβήτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που φορείς του έχει τους σύγχρονους νέους και που επιδρά σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Με βάση αυτό το δεδομένο να απαντήσετε στα ακόλουθα:
α) Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα αίτια του φαινομένου;
β) Ποιες οι συνέπειές του για την κοινωνία;
γ) Προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Αναφορά στο κοινωνικό φαινόμενο της αμφισβήτησης και ένταξή του στη σύγχρονη εποχή. Ιστορική αναδρομή μέσα από την οποία θα γίνει η αναγωγή από το «χθες» στη σύγχρονη πραγματικότητα.

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Η άρνηση του κύρους μιας γνώμης, ενός πράγματος ή γεγονότος, ενός θεσμού, της παράδοσης, των αξιών του παρελθόντος.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ:
ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ:
α) Οι ταχύτατες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές à προκαλούν ιδεολογικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο σκέψης των ατόμων (κοινωνικές και οικονομικές αδικίες, ανισότητες).
β) Πολλοί θεσμοί, νόμοι και πρότυπα συμπεριφοράς δεν ανταποκρίνονται στις ιδέες και τις ανάγκες των νέων.
γ) Νέοι άνθρωποι à είναι ενθουσιώδεις, αγνοί, ιδεαλιστές, ανιδιοτελείς à γι’ αυτό αμφισβητούν ό,τι αντιπροσωπεύει την υποκρισία, την αναξιοκρατία και τη διαφθορά.
δ) Οι σημερινοί νέοι μορφώνονται (παιδεία):
- Αποκτούν αυξημένη κρίση και μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλα τα θέματα.
- Δέχονται πολλά ερεθίσματα.
- Μπορούν να διατυπώσουν άφοβα τη γνώμη τους και δε διστάζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να διατυπώσουν απόψεις.
ε) Παλαιότερα κυρίως, οι γονείς πολύ σπάνια συζητούσαν με τα παιδιά τους και ζητούσαν τη γνώμη τους à γι’ αυτό το λόγο απομακρύνθηκαν συναισθηματικά από τις παλαιότερες γενιές, ένιωσαν παραγκωνισμένοι και αντέδρασαν.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (θετικές και αρνητικές):
ΘΕΤΙΚΕΣ:
α) Παραμερίζονται τα ταμπού και οι προκαταλήψεις à αυτό έχει δύο αποτελέσματα για την κοινωνία:
1. Γίνεται πλουραλιστική.
2. Κατοχυρώνονται οι θεσμοί και οι νόμοι.
β) Εκσυγχρονίζονται οι θεσμοί à εξομαλύνεται η κοινωνική ζωή.
γ) Ανανεώνεται η κουλτούρα à νέα ρεύματα στη λογοτεχνία, κινηματογράφο, θέατρο, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική.
δ) Μέσα από την αμφισβήτηση επιτυγχάνεται η συναισθηματική προσέγγιση, η αμοιβαία κατανόηση και η αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των μεγαλυτέρων. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι μεγαλύτεροι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τους νέους ως ισότιμους.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ:
α) Αδυναμία, μέσα από την αμφισβήτηση, να αλλάξει η μορφή της κοινωνίας. Πολλοί νέοι απογοητεύονται και περιθωριοποιούνται. Κάνουν στροφή στα ναρκωτικά, την πορνεία και το έγκλημα. Η κοινωνία χάνει τη ζωτικότητα και τον ενθουσιασμό της.
β) Βίαιη αντίδραση μιας μερίδας των νέων à ταραχές à κατασταλτικά μέτρα και νόμοι à περιορίζουν τις ελευθερίες όλων των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ à ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ:
Η κοινωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει:
α) Ελευθερία λόγου και σκέψης.
β) Τη δημοκρατία και το διάλογο. Να αποκλείεται ο μονόλογος, έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται οι αμφισβητίες.
γ) Διασφάλιση των φυσικών και απαράβατων δικαιωμάτων του ανθρώπου.
δ) Διασφάλιση ισονομίας και ισορροπίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Ανακεφαλαίωση όλων των προηγουμένων και εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου