4.1.11

Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ
1. Να εντοπίσετε τις δύο αντιρρήσεις του Σωκράτη προς τον σοφιστή
Πρωταγόρα σχετικά με το διδακτόν της αρετής. Τι ακριβώς επιχειρεί ο
Σωκράτης να υποστηρίξει στη συγκεκριμένη ενότητα; (1η)
2. Να συγκρίνετε τις ικανότητες που προσφέρει ο Επιμηθέας στα άλογα
ζώα. Με ποιον σκοπό γίνεται η συγκεκριμένη διανομή; Τι εξυπηρετεί σε
σχέση με τον μύθο της θεϊκής δωρεάς; (2η)
3. Περιγράψτε τη δωρεά του Προμηθέα στο ανθρώπινο γένος και
σχολιάστε τον τρόπο της συγκεκριμένης διανομής. Σε τι διαφέρει από
εκείνην του Επιμηθέα; (3η)
4. Ποια η θέση των τεχνών (τεχνικών επαγγελμάτων) στο σώμα της
πολιτείας; Πώς αυτές ιεραρχούνται σε σχέση με την πολιτική αρετή; (4η)
5. Γιατί ο Ζευς δίνει την εντολή να θανατώνεται ο πολίτης που δεν θα
μετάσχει στη δωρεά της αιδούς και της δίκης; Εξάλλου, ο κάθε πολίτης
θα είναι ικανός να ασκήσει εξίσου επιτυχημένα τα δώρα της θεϊκής
χορηγίας μέσα στη συνέλευση του λαού; (4η)
6. Να αξιολογήσετε την απόδειξη του Πρωταγόρα σχετικά με τη στάση
των ανθρώπων απέναντι στη δικαιοσύνη και την πολιτική αρετή. (5η)
7. Τι αποδεικνύει, κατά τον Πρωταγόρα, το γεγονός της τιμωρίας των
αδίκων και ασεβών από το σύνολο των υπολοίπων ανθρώπων; (5η)
8. Να αξιολογήσετε την αναφορά του Πρωταγόρα στην τιμωρία και την
απονομή της ποινής. Ενισχύεται το επιχείρημά του ότι όλοι οι Αθηναίοι
κατέχουν την πολιτική αρετή και ότι αυτή μπορεί να διδαχθεί; (6η)
9. Να δείξετε τις περιπτώσεις διδασκαλίας του κοινωνικού συνόλου προς
τους νέους. Είναι αυτές, κατά τη γνώμη σας, το αντικειμενικό κριτήριο,
ώστε να θεωρηθεί ότι η πολιτική ικανότητα, η αρετή, είναι δυνατόν να
διδαχθεί; (7η)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου