20.12.10


2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Κατά τη δεκαετία του 1880
Τα κόμματα ήταν πιο συγκροτημένα απ' ό,τι στο παρελθόν.
Μετά το θάνατο του ηγέτη τους
·         δεν είναι βέβαιο ότι διαλύονταν.
·         Επιβίωναν ανάλογα με :
  τη θέση που είχαν στην πολιτική ζωή
   την τακτική που ακολουθούσαν.
Η κομματική βάση δεν είχε ακόμη τυπική οργάνωση. Για την κινητοποίηση των οπαδών έπαιζαν ρόλο
·         η οικογενειοκρατία
·         οι πελατειακές σχέσεις
·         η εξαγορά ψήφων
Η επιλογή των εκλογέων, όσο αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα βασιζόταν :
> Στην κρίση των εκλογέων για την πολιτική των κομμάτων
> Στις επιδράσεις που αυτά ασκούσαν κατά περιοχές
> Στα συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας
Η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών εξαρτιόταν από το αν είχαν δικό τους τοπικό κύκλο οπαδών που επηρεαζόταν από
> πελατειακές σχέσεις
> και εξυπηρετήσεις.
Το εκλογικό σύστημα
έδινε τη δυνατότητα να ψηφίζονται όλοι οι υποψήφιοι θετικά ή αρνητικά
> Δηλαδή ένας εκλογέας μπορούσε να ψηφίσει θετικά τον υποψήφιο στον οποίο είχε υποχρέωση και κάποιον άλλο τον οποίο θεωρούσε ικανό
> Ψήφος με κομματικά κριτήρια
Μετά το 1882
Οι εκλογείς άρχισαν να ψηφίζουν με κομματικά κριτήρια, όλο και συχνότερα Περιορίστηκε η συνήθεια να ψηφίζονται θετικά οι υποψήφιοι και άλλων κομμάτων
Κατά τη δεκαετία του 1890
Οι εκλογείς ψηφίζουν πολιτικούς που
·         διέθεταν επιρροή
·         είχαν δηλώσει σαφώς την κομματική τους τοποθέτηση
Περιορίστηκε η εκλογή ανεξάρτητων τοπικών προσωπικοτήτων.
Π.χ. : το 1879 : 24 τοπικά ψηφοδέλτια
          το 1885 : 4 μόνο
Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο
·         να περιλαμβάνονται στα κομματικά ψηφοδέλτια και ανεξάρτητοι υποψήφιοι,
·          για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στις εκλογές
Αρα : ο ρόλος των κομμάτων ενισχύθηκε, απέκτησαν κύρος στη δημόσια ζωή.
Κοινωνική προέλευση κομματικών στελεχών
Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από :
> τα μεσαία   
> κοινωνικά στρώματα      : πολλοί ήταν δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι
> τα ανώτερα  
Τα κομματικά μέλη προέρχονταν από :
> τα κατώτερα στρώματα
> σε αντίθεση με τους υποψηφίους
Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας
σημαντικότερη θέση κατείχε ο αρχηγός
μετά απ' αυτόν η κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή
η Βουλή χρειαζόταν μεγάλη πλειοψηφία για να έχει απαρτία
να παίρνει αποφάσεις
οι βουλευτές μπορούσαν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στην κομματική ηγεσία
με την απουσία τους
ή την απειλή της
Για τους παραπάνω λόγους, η κεντρική οργάνωση του κόμματος δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την εκπλήρωση των επιθυμιών των βουλευτών
π.χ. διορισμούς ή ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ της εκλογικής τους περιφέρειας
Για να πείσουν τους εκλογείς
οι κυβερνήσεις δεν χρησιμοποιούσαν συστηματικά μεθόδους εξαναγκασμού (σε αντίθεση με την εποχή του Όθωνα και του Βούλγαρη)
Στα χωριά όμως παραβίαζαν τον κανόνα
δημόσιοι υπάλληλοι
φανατικοί οπαδοί
Σπάνια ακούγονταν κατηγορίες για εξαγορά ψήφων
Ωστόσο συχνό φαινόμενο ήταν :
·         η πατρωνεία, με τη μορφή διορισμών, μεταθέσεων, δανείων κ.λ
·         η συστηματική διαφθορά μέσω του διοικητικού μηχανισμού
Ταξικά κόμματα δεν προέκυψαν στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, επειδή :
αμβλύνονταν πολλές κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις
μέσω των πελατειακών σχέσεων
με την μεγάλη κοινωνική κινητικότητα (σε αντίθεση με άλλες χώρες)
τα δύο μεγάλα κόμματα δεν προσπάθησαν να δώσουν τοπικό ή κοινωνικό-ταξικό στίγμα
υπήρχε σχετική αυτονομία της πολιτικής ελίτ από την κοινωνία
όλα τα κόμματα απευθύνονταν στους αγρότες γιατί αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου