8.12.10


ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1.      Να συμπληρώσετε τον πίνακα με την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση.
(διαζύγιο, ζυγαριά, ζευγαρωτός, ζέψιμο, συζυγία, σύζευξη, διαζευγμένος)

o   Η διάλυση ενός γάμου γίνεται με την απόφαση των δυο συζύγων να πάρουν ………………………… .
o   Τα ρήματα της νέας ελληνικής χωρίζονται σε α΄ και β’ ………………………. .
o   Πολλά  ποιήματα έχουν ……………………… ομοιοκαταληξία.
o   Οι δύο επιχειρηματίες αποφάσισαν να προχωρήσουν στη ……………………….. των τραπεζών τους.
o   Το ……………………….. του αλόγου πρέπει να γίνει υπομονετικά και με ηρεμία.
o   Είναι πλέον ……………………….. και βλέπει τα παιδιά του δύο φορές την εβδομάδα.
o   Ανέβηκα στη ……………………. και διαπίστωσα ότι είχα παχύνει κατά δυο κιλά.

2. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη στην παρένθεση:
(ζυγωματικά, ζυγαριά, ζευγαρωτή x2, συζυγής, διαζευγμένος)
………………………… ομοιοκαταληξία
………………………… ακριβείας
………………………… αριθμός
………………………. ζεύγος
……………………….. πλέξη
………………………. προσώπου

3. Αντιστοιχίστε τις αντίθετες λέξεις:
1. σύζευξη                 α. άτομο
2. ζεύγος                    β. παντρεμένος
3. διαζευγμένος        γ. ατομικός
4. συζυγικός              δ. διάζευξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου