8.12.10

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ 8
1.      Να συμπληρώσετε τον πίνακα με την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση.
(ελευθεροτυπία, απελευθερώνω, ελευθερία, ελευθεροστομία)

o   Οι Έλληνες κατά την επανάσταση του 1821 ………………………. από την σκλαβιά των Τούρκων.
o   Στην παρέα μας υπάρχει ………………………… και ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του.
o   Στη δημοκρατία υπάρχει ……………………. και οι ειδήσεις διαδίδονται χωρίς εμπόδια.
o   Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ……………………. .

2. Επιλέξτε το σωστό:
·         Διακρινόταν για τις ………………………. (φιλελεύθερος, απελεύθερος) ιδέες του.
·         Η …………………………. (ελευθεροτυπία, ελευθέρωση) είναι σημαντική για την ενίσχυση της δημοκρατίας.
·         Ο …………………………………. (ελευθερόστομος, φιλελεύθερος) εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις του, δεν κρύβεται.
·         Ο ………………………………… (απελεύθερος, φιλελευθερισμός) έχει για αρχή του το καθεστώς της ελευθερίας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
1. Να γράψετε τα ουσιαστικά που παράγονται από τα επίθετα:
ἄπιστος:
ἀληθής:
βαθύς:
γλυκύς:
εὐγνώμων:
παχύς:
δύο:
δέκα:
κακός:
ἐπιμελής:

2. Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα της στήλης Α  με τα αντίστοιχα ουσιαστικά της στήλης Β.

Α
α. φιλόπονος
β. ἀσεβής
γ. ἀγχίνους
δ. βαρύς
ε. ἀγνώμων
στ. θρασύς
ζ. βάρβαρος

Β
1. βάρος
2. ἀγνωμοσύνη
3. θρασύτης
4. φιλοπονία
5. βαρβαρότης
6. ἀγχίνοια
7. ἀσέβεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου