8.12.10


ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1.      Να συμπληρώσετε τον πίνακα με την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση.
(ποτοαπαγόρευση, πρόποση, πιωμένος, κατάποση, πότισμα, πόσιμος)

o   Γύρισε αργά στο σπίτι τελείως ……………………. .
o   Το νερό της βρύσης δεν είναι ………………….. λόγω των εργασιών που κάνουν στην ύδρευση.
o   Με την ………………………….. δεν επιτρέπεται έφηβοι να πίνουν οινοπνευματούχα ποτά.
o   Ο κουμπάρος του ζευγαριού έκανε προς τιμήν τους ………………………. Να ζήσουν πάντα ευτυχισμένοι.
o   Μην ξεχάσεις το ………………………….. του κήπου μετά τις 6 το απόγευμα.
o   Η ……………………………. Του φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται δυο φορές την ημέρα μετά το φαγητό.

2. Αντιστοιχίστε:
1. άμπωτη                  α. νέος
2. ηδύποτο                 β. παλίρροια
3. κατάποση              γ. καλεσμένος
4. συμπόσιο               δ. φάρμακο
5. ποτοαπαγόρευση  ε. λικέρ

Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α με τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Β.


Α
α. φυλάττω
β. κόπτω
γ. τίκτω
δ. σείω
ε. τάσσω
στ. ἀγείρω
ζ. λανθάνω
η. ἐργάζομαι

Β
1. τοκεύς
2. ταγός
3. ἐργάτης
4. ἀγορά
5. σεισμός
6. φυλακή
7. κόμμα
8. λάθος


2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά που ζητούνται:
α. ᾂδω > ἀοιδ…….. (πρόσωπο που ενεργεί).
β. σφάλλω > σφάλ…………. (αποτέλεσμα ενέργειας).
γ. κλίνω > κλί………… (ενέργεια, κατάσταση).
δ. ἐγείρω > ἔγερ………  (ενέργεια, κατάσταση).
ε. βλέπω > βλέμ …………. (αποτέλεσμα ενέργειας).
στ. δημιουργῶ > δημιουργ…… (πρόσωπο που ενεργεί).
ζ. λατρεύω > λατρ……… (ενέργεια, κατάσταση).

Γ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΗ
Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ἃμαξα
τράπεζα
δόξα
πεῖνα
γεν. ενικού
δοτ. ενικού

2. Βάλτε τα ουσιαστικά της α κλίσης στην πτώση που ζητείται:
α. τους …………………… (πολίτης).
β. τῆς ……………………. (πολιτεία).
γ. την ………………….. (ἀνατροφή).
δ. τους …………………. (νεανίας).
ε. τους …………………. (ὁπλίτης).
στ. τῶν ………………… (ἀγωνιστής).

3. Να μετατρέψετε τις επόμενες προτάσεις στον άλλον αριθμό:
α. Αἱ ἐπιθυμίαι πολλάκις τους ἀνθρώπους εἰς συμφοράς και ἀδικίας ἂγουσι.

β. Δουλείαν ἡ τοῡ χρυσοῡ ἐπιθυμία τοῖς ἀνθρώποις κομίζει.

γ. Οἱ δειλοί εἰσί προδόται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου