16.12.10


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΕΣΤ: Γ (2-3)1. Επιλέξτε το σωστό:1. Η αγροτική αποκατάσταση:
α. στόχευε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών.
β. στόχευε στη δημιουργία μεγάλων γεωργικών ιδιοκτησιών.
γ. αφορούσε μόνο τους φτωχούς πρόσφυγες.

2. Ο παραχωρούμενος κλήρος:
α. δινόταν χωρίς εξαίρεση σε όλους.
β. αποτελούσε ενιαία έκταση.
γ. ποίκιλλε ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.
3. Το σύστημα της εργολαβίας:
α. αφορούσε κυρίως τους πρόσφυγες.
β. αφορούσε κυρίως την Ε.Α.Π..
γ. αφορούσε κάθε δήμο όπου κατέφευγαν οι πρόσφυγες.

4. Τα χρέη των αγροτών προσφύγων μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π ανέλαβε:
α. η Αγροτική Τράπεζα.
β. η Εθνική Τράπεζα.
γ. ο βασιλιάς.


8 Μον.

2. Σωστό – Λάθος:

α. Η αστική αποκατάσταση περιελάμβανε μόνο πρόνοια για εύρεση εργασίας.

β. Η Ε.Α.Π. πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.

γ. Ο κλήρος που παραχωρούνταν στους πρόσφυγες ήταν τίτλος πλήρους κυριότητας.

δ. Η οικοδόμηση των συνοικισμών συχνά δε συνδυαζόταν με έργα υποδομής.

ε. Οι οικισμοί της Νέας Σμύρνης και της Καλλίπολης δημιουργήθηκαν από άπορους πρόσφυγες κυρίως.Απέναντι στις διώξεις των Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία αντέδρασε με την ίδρυση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής.

στ. Στα πλαίσια της αστικής αποκατάστασης χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές οικογένειες για τη στέγασή τους.


12 Μον.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου