9.12.10


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

1. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να προσδιορίσει την έννοια της ηθικής αρετής θέτει επιµέρους ερωτήµατα και δίνει απαντήσεις, προχωρώντας βαθµιαία µέχρι τον τελικό στόχο, τον ορισµό της έννοιας. Σε ποιο ερώτηµα δίνει απάντηση ο φιλόσοφος µε όσα αναφέρει σ’ αυτήν την ενότητα;

2. Να επισηµάνετε τα γνωρίσµατα που θεωρεί ο Αριστοτέλης απαραίτητα για ένα πράγµα, ώστε να είναι δυνατόν να του αποδοθούν οι έννοιες τὸ πλεῖον, τὸ ἔλαττον και τὸ ἴσον.

3. Ποια κριτήρια χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει τα είδη της «µεσότητας» και ποιο είδος έχει άµεση σχέση µε την ηθική αρετή; Να στηρίξετε την απάντησή σας στο κείµενο.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ

1. Να βρείτε στο κείµενο συνώνυµα των λέξεων : κελεύω, ἧττον, προτιµῶ, ἐπαΐων, βιβρώσκω.

2. φεύγω : Χρησιµοποιώντας το ρήµα να δώσετε στην αρχαία ελληνική α) τον πολιτικό όρο «οι εξόριστοι», β) τη σηµασία του δικανικού όρου φεύγω φόνου.

3. Με ποιες λέξεις του κειµένου παρουσιάζουν ετυµολογική συγγένεια οι λέξεις: ἐπισταµένως, λειπτέον, πρόσληψις, συνοχή, ταυτότης.

4. Να χαρακτηρίσετε την ετυµολογική προέλευση των παρακάτω συνθέτων ως σωστή ή λανθασµένη σηµειώνοντας ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη.

Σ                             Λ
α) ὑπερβολή < ὑπέρ + βούλοµαι   
β) ἀλείπτης < ἀ (στερητ.) + λείπω   
γ) ἀναλογία < ἀνά + λέγω   
δ) ἐπιστήµων < ἐπίσταµαι   
ε) προστάζω < πρό + στάζω   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου