30.11.10


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

1. Σε ποιο συµπέρασµα έχει καταλήξει ο Αριστοτέλης, όπως φαίνεται στην αρχή της ενότητας και ποιο νέο ερώτηµα θέτει σχετικά µε τη φύση της αρετής;
2. Η αριστοτελική ἕξις είναι έννοια ουδέτερης ποιότητας : µπορεί να έχει θετικό περιεχόµενο ή να είναι ανάξια λόγου.  α) Από τι εξαρτάται η ποιότητα των ἕξεων;  β) Ποιο είδος ἕξεων νοµίζετε ότι καλλιεργεί την αρετή και σε τι οδηγούν οι ἕξεις αντίθετης ποιότητας;
3. Ποιες είναι οι συνέπειες της αρετής στο υποκείµενό της και το έργο του; Να διασαφηνίσετε την απάντησή σας δίνοντας δικά σας παραδείγµατα µε ζώα ή πράγµατα.
4. Να δικαιολογήσετε τη λειτουργικότητα της επανάληψης του επιρρήµατος εὖ και του αντίστοιχου επιθέτου του στην ενότητα
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ

1. θεωρῶ : α) Να δώσετε την ετυµολογική προέλευση και την αρχική σηµασία του ρήµατος. β) Να εξηγήσετε πώς από την αρχική σηµασία οδηγούµαστε στη σηµασία που έχει το ρήµα µέσα στο κείµενο.
2. ὀφθαλµός : Να δώσετε την εξήγηση των φράσεων :
α) δια γυµνού οφθαλµού,
β) ως κόρην οφθαλµού,
γ) αποστρέφω τους οφθαλµούς,
δ) εν ριπή οφθαλµού,
ε) έστιν δίκης οφθαλµός,
στ) χάρµα οφθαλµών.
3. φανερόν, εὖ, ἀγαθόν, πολέµιος : Να δώσετε αντώνυµα των λέξεων αυτών στην αρχαία ελληνική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου