25.11.10


ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Αποστολή της κοινής γνώμης:
να ελέγχει πρόσωπα και καταστάσεις- να επιδοκιμάζει - να αποδοκιμάζει     

Θετικά αποτελέσματα της συμμόρφωσης στην κοινή γνώμη:
διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων,
 επικοινωνία κι ομαλές κοινωνικές σχέσεις,
εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής
ο συνειδητός κι εκούσιος υπολογισμός της συμβάλλει στην αρμονική κοινωνική συμβίωση,
κοινωνικοποίηση των ατόμων: η κοινή γνώμη αποτελεί ρυθμιστή της κοινωνικής συμπεριφοράς, εφ' όσον τα άτομα επιδιώκουν την αποδοχή απ' το ευρύτερο σύνολο, περιορισμός της βίας, της εγκληματικότητας και της ανηθικότητας,
αντιπροσωπεύει τη λαϊκή βούληση,
επηρεάζει τις κυβερνητικές αποφάσεις, 
 κριτικάρει   την   πολιτική   ηγεσία,   δικαίως λοιπόν χαρακτηρίστηκε ως πηγή και μέσο άσκησης της πολιτικής εξουσίας,
η κοινή γνώμη είναι μια γιγάντια κοινωνική δύναμη εξ αιτίας της τεράστιας ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε, διασφάλιση των απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ζωής, ελευθερίας, μόρφωσης, εργασίας), πάταξη   κάθε   προσπάθειας   παραβίασης   των δημοκρατικών διαδικασιών ή αρχών.

Αρνητικά, αποτελέσματα της συμμόρφωσης στην κοινή γνώμη:
μαζοποίηση, ισοπέδωση προσωπικότητας, περιορισμός πρωτοβουλίας κι αυτενέργειας,
άσκηση πολιτικής προπαγάνδας,
αποπροσανατολισμός των ατόμων απ' τις πραγματικές τους ανάγκες,
διαφήμιση,
καλλιέργεια ανειλικρίνειας και προσποίησης,
απόκτηση προκαταλήψεων και φραγμών, συντηρητικότητα,
έλλειψη προσωπικής, ατομικής γνώμης.

*          αδιαφορία για την κοινή γνώμη, αν έχει αλλοιωθεί απ' τα ΜΜΕ, αν έχει παρασυρθεί από δημαγωγούς ή αν στηρίζεται σ' ατομικά συμφέροντα,
*          η αστάθεια της κοινής γνώμης είναι επικίνδυνη,
*          η κοινή γνώμη οδηγείται πολλές φορές σε λάθη και παρασύρει τους ηγέτες,
*          δεν πρέπει να περιφρονεί κανείς τη σωστή κοινή γνώμη, γιατί κινδυνεύει να χαρακτηριστεί εγωιστής, αντικοινωνικός και περιθωριακός.

Προϋποθέσεις σχηματισμού ώριμης κοινής γνώμης
*          ελευθερία στην ενημέρωση, ώστε η κοινή γνώμη να μην είναι κατασκευασμένο προϊόν της θέλησης κάποιων,
*          υψηλό μορφωτικό επίπεδο,
*          δημοκρατικό καθεστώς,
*          υπεύθυνη στάση πνευματικών ανθρώπων,
*          ομαλή λειτουργία του θεσμού της παιδείας.
Μέχρι ποιο βαθμό η κοινή γνώμη - μάζα. επηρεάζει τις κρίσεις, τις αντιλήψεις, τις επιδιώξεις μας;
*          άλλοι αντιτίθενται απόλυτα στ' ομοιόμορφο πλαίσιο αντιλήψεων, μ' αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους,
*          άλλοι υποτάσσονται απόλυτα, μαζοποιούνται, στερούμενοι την ελευθερία και την ατομικότητα,
*          άλλοι αξιολογούν κριτικά τις καταστάσεις, αντιστέκονται δημιουργικά στις επιταγές της κοινής γνώμης, κοινωνικοποιούνται κι αυτοκαθορίζονται.
Την εμφάνιση της κοινής γνώμης επηρεάζουν: η οικονομική δύναμη, το επάγγελμα, η κοινωνική θέση,η μόδα, η διαφήμιση,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου