9.10.10


ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α.1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη από το πλαίσιο:
 απόκοσμη, φοιτητόκοσμο, κοσμογυρισμένος, κοσμοπλημμύρα, κόσμια, καλοτάξιδο

α. Ο θείος μου είναι ναυτικός και δικαιολογημένα θεωρείται από όλους ………………….. .
β. Οι δρόμοι της Αθήνας γέμισαν από τον …………………….., που διαμαρτυρόταν για την κατάσταση των Πανεπιστημίων.
γ. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ……………………. και γι’ αυτό απαλλάχτηκε από την τιμωρία.
δ. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων παρατηρήθηκε ………………………….. στην αγορά.
ε. Συγχαρητήρια για το καινούργιο σου αυτοκίνητο. Σου εύχομαι ……………………. .
στ. Η μορφή της φαινόταν ………………….., σαν να ήταν φάντασμα.

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τη σημασία τους:


α. κοσμογονία                      
β. κόσμιος
γ. κοσμοθεωρία
δ. απόκοσμος
ε. διακοσμώ
1. θεωρία σχετική με τον κόσμο
2. η δημιουργία του κόσμου
3. ευπρεπής
4. στολίζω
5. αυτός που ανήκει σε άλλον κόσμο


Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Σχηματίστε σύνθετες λέξεις:


α. βίος           
β. αγαθός
γ. ήθος
δ. κομψός
ε. παρά
1. έργο
2. φωνή
3. γράφω
4. πορίζω
5. τέχνη

2. Να βρείτε τα συνθετικά των λέξεων:
1. ὑλοτόμος: ………………….. + …………………………….. .
2. κοσμοϊστορικός: …………………… + ……………………………. .
3. λαμπαδηδρομία: …………………….. + ……………………………. .
4. ἐλαιοτριβεῖον: …………………… + …………………………….  .
5. κρεοπώλης: …………………. + ……………………………. .
6. μεγάθυμος: ………………….. + ……………………………. .
7. νικηφόρος: ……………………. + ……………………………. .

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
1. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
α. ἀνδρός: ____________________________
β. στελέχει: ___________________________
γ. πατράσι: ___________________________
δ. ἀστέρες: ___________________________
ε. κοσμήτορας:________________________
2. Να γράψετε για το κάθε ουσιαστικό ότι σας ζητείται:
α. ὁ ἀστήρ (δοτ. πληθ.): _______________________
β. ὁ κοσμήτωρ (κλητ. ενικ.): ______________________
γ. ἡ θυγάτηρ (κλητ. ενικ.): _______________________
δ. ἡ γαστήρ (δοτ. πληθ.): ________________________
ε. ὁ Ἀριστοφάνης (γεν. ενικ.):_____________________
                                (κλητ. ενικ.): _____________________

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
1. Να βρείτε το είδος της σύνδεσης στις παρακάτω προτάσεις:
α. Στράτευμα συνέλεξε και ἐπολέμει.
β. Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βέλτιστα.
γ. Ἐγρήγορας ἢ καθεύδεις;
δ. Γονέας τίμα και φίλους εὐεργέτει.
ε. Δέδοικα μη οὐκ ἔχω ταύτην την σοφίαν.

2. Στις παρακάτω προτάσεις κυκλώστε τους συνδέσμους που εισάγουν δευτερεύουσα πρόταση:
α. Δῆλον γαρ ἐστι ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσι.
β. Θεμιστοκλῆς ἐφοβεῖτο μη οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς οὐκέτι ἀφῶσιν.
γ. Και γάρ ὀμίχλη  ἐγένετο ὥστε ἔλαθον ἐγγύς προσελθόντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου