9.10.105. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936

Η καταστροφή του 1922 μετέβαλε τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας:
Κεντρική παράμετρος, στο τέλος των πολύχρονων πολεμικών αναμετρήσεων, ήταν:
        η άφιξη                   
        και η αποκατάσταση του πολύ σημαντικού προσφυγικού ρεύματος
Υπολογίζεται ότι  μετά τη Μικρασιατική καταστροφή :
    έφτασαν στο ελληνικό κράτος
1.230.000 Έλληνες χριστιανοί               45.000 Αρμένιοι
    έφυγαν για την Τουρκία 610.000 μουσουλμάνοι που κατοικούσαν στην Ελλάδα
Είναι αυτονόητο ότι :
    το κύμα των προσφύγων ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας κοινωνίας
     το ελληνικό κράτος εκατό χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 υποχρεώθηκε σε νέα αρχή

Η άφιξη των προσφύγων
        πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσε μια πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία
        λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας
 • έπρεπε να ξεπεραστούν ταχύτατα οι χρόνιες ανεπάρκειες της ελληνικής διοίκησης για να αποφευχθεί μια ολική καταστροφή 
 • ήταν αναγκαίες και επείγουσες αποτελεσματικές παρεμβάσεις, καθώς από το '23-'24 πολλαπλασιάστηκαν οι θάνατοι από τις αρρώστιες-μάστιγες της εποχής (φυματίωση, ελονοσία)
Η αποτελεσματικότητα του κράτους και της διοίκησης
■   συσκοτίζεται από :
   • την πολιτική αστάθεια
   • τα μίση του διχασμού 
   •   την ανακήρυξη της δημοκρατίας 
   •  τις επεμβάσεις του στρατού 
   •  τις απόπειρες πραξικοπημάτων
στην πραγματικότητα ήταν μάλλον επαρκής σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος γιατί το κράτος αξιοποίησε με τον καλύτερο  τρόπο   το   μόνο   κεφάλαιο   που   διέθετε ουσιαστικά:
τις μουσουλμανικές περιουσίες (πέντε έως δέκα δισεκατομμύρια δραχμές)
■   η εξωτερική βοήθεια λειτούργησε συμπληρωματικά


Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου