7.8.10

Α Σ Τ Υ Φ I Λ I Α

Ορισμός

Η αστυφιλία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο κατά το οποίο μάζες πληθυσμού μετακινούνται απ' την περιφέρεια στο κέντρο, στις βιομηχανικές κυρίως πόλεις κι ειδικότερα στην πρωτεύουσα. Πρόκειται δηλ. για την τάση της εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού απ' τις αγροτικές περιοχές στα μεγαλοαστικά κέντρα. Σαν κοινωνικό φαινόμενο παρουσιάστηκε τον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης και στη χώρα μας απέκτησε τεράστιες διαστάσεις τη δεκαετία του '50, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

θέσεις για
Φ Φ
Φ Φ Φ


βιομηχανική ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες εργασία,
προηγμένος οικονομικός τομέας,
ευκολίες κι ανέσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, καλύτερες συνθήκες ζωής (περισσότερα υλικά αγαθά), καλύτερη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, μηχανική - αυτόματη καλλιέργεια της γης, φτώχια και στερήσεις στην επαρχία.
β. κοινωνικός - πολιτικός τομέας:

Φ

Φ

Φ Φ Φ

αναζήτηση κοινωνικής επαγγελματικό τομέα, διοικητικός συγκεντρωτισμός υπηρεσίες κ.α.),
εγκατάλειψη υπαίθρου, αδιαφορία του κράτους, εκμετάλλευση εργατών,
κατάλληλες προϋποθέσεις για πολιτική ανάδειξη.


γ. πολιτιστικός τομέας:
Φ
Φ
Φ
καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και μόρφωσης, περισσότερες ευκαιρίες για πνευματική καλλιέργεια (π.χ. θέατρα, κινηματογράφοι, πολιτιστικά κέντρα κ.α), αξιοποίηση κλίσεων και ταλέντων, προηγμένο πολιτιστικό επίπεδο.

δ. ψυχολογικός τομέας:
Φ περισσότερες ευκαιρίες για ψυχαγωγία,
Φ ελευθερία κινήσεων στις πόλεις («άγνωστος μεταξύ αγνώστων»),
Φ ο «μύθος» της πόλης, η έξαψη της φαντασίας κι η τάση φυγής
απ' την επαρχία, Φ νέοι ορίζοντες, πρόκληση που συχνά γεννά το άγνωστο μέρος, Φ μιμητισμός,
Φ αβεβαιότητα κι ανασφάλεια της αγροτικής παραγωγής.

Πλεονεκτήματα της πόλης

Φ περισσότερες ευκαιρίες για μόρφωση κι εργασία,
Φ απασχόληση κι απορρόφηση περισσότερου εργατικού
δυναμικού, μερική καταπολ έμηση της ανεργίας, Φ ελευθερία ατομική, κινήσεων και δράσης, Φ καλύτερη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, Φ περισσότερες διέξοδοι ψυχαγωγίας και διασκέδασης (π.χ
αθλητικές εγκαταστάσεις, νυχτερινά κέντρα κ.α), Φ αξιοποίηση κλίσεων και ροπών.


Μ ειονεκτή ματα τη ς πόλη ς ζ}

υλικός τομέας:
Φ υπερκαταναλωτισμός,
Φ μόλυνση, ρύπανση του περιβάλλοντος, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας,
Φ αποξένωση απ' τη φύση, αποκοπή δεσμών (π.χ. λίγοι πράσινοι
χώροι),
Φ ερήμωση κι εγκατάλειψη της υπαίθρου, μείωση της γεωργικής
παραγωγής και του εθνικού εισοδήματος, Φ άμεση απειλή για την υγεία.

κοινωνικός τομέας:
Φ φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (π.χ βία, εγκληματικότητα,
ναρκωτικά), Φ ανεργία λόγω υπερπληθυσμού, Φ εγκατάλειψη ηθών κι εθίμων, Φ περιθωριοποίηση ατόμων,
Φ ο άνθρωπος ζει επιπόλαια μ' έναν ξέφρενο ρυθμό ζωής, για να προλαβαίνει όσα περισσότερα μπορεί.

πολιτιστικός τομέας:
Φ έλλειψη ελεύθερου χρόνου για μελέτη και πνευματική καλλιέργεια,
Φ καταστροφή παραδοσιακών κτηρίων γι' ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας,
Φ οι σύγχρονες πόλεις είναι μονότονες και πληκτικές, «τσιμεντουπόλεις».

ψυχολογικός τομέας:
Φ αποξένωση των ανθρώπων, απρόσωπες σχέσεις, ανωνυμία
μέσα στο πλήθος, Φ άγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα, Φ επιπόλαιες, επιφανειακές κι επιδερμικές σχέσεις,
απογοήτευση, Φ έλλειψη στοργής κι ανθρωπισμού, Φ κρίση θεσμών κι αξιών.

Αρνητικές συνέπειες της αστυφιλίας για το χωριό
V
Φ ερήμωση του χωριού, εγκατάλειψη της υπαίθρου,
Φ διαιώνιση της αντιπαλότητας πόλης - χωριού,
Φ παραμέληση της δασικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής
οικονομίας, Φ αλλοίωση της φυσιογνωμίας της επαρχίας.


Αρνητικές συνέπειες της αστυφιλίας για την πόλη
Ό"
Φ συνωστισμός, στεγαστικό, κυκλοφοριακό, αρδευτικό,
αποχετευτικό πρόβλημα, Φ καταστροφή παραδοσιακών στοιχείων, πυκνή δόμηση,
αφανισμός του πολιτισμού, Φ αποπροσωποποίηση σχέσεων, κρίση κι έλλειψη επικοινωνίας
μεταξύ ατόμων, Φ μόλυνση του περιβάλλοντος, Φ αύξηση της εγκληματικότητας και της ανεργίας.


Αρνητικές συνέπειες της αστυφιλίας γι' αυτούς που έρχονται απ' το χωριό στην πόλη

Φ δυσκολία προσαρμογής, άγχος,
Φ ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης κι εργασίας, φθορά σωματικής
υγείας,

Φ απογοήτευση, ψυχολογικά προβλήματα, Φ οικονομική καταστροφή.


Αρνητικές συνέπειες για το έθνος, για το κράτος και την οικονομία

Φ

Φ

μείωση της αγροτικής παραγωγής, γεγονός που ζημιώνει την οικονομία της χώρας, οπισθοδρόμηση,

Φ παρακμή του χωριού, απώλεια της παράδοσης.


Τρόποι αντιμετώπισης


Φ Φ Φ


Φ Φ Φ

Χ)
μείωση της αντιπαλότητας πόλης - χωριού,Ο διοικητική αποκέντρωση,
αναγέννηση του χωριού σ' όλους τους τομείς (π.χ. κέντρα ψυχαγωγίας, εργοστάσια, αθλητικοί χώροι, κέντρα υγείας και μόρφωσης κ.α.), ν*\!^ παροχή κινήτρων απ' το κράτος, υγιείς ανθρώπινες σχέσεις,
δημιουργία χώρων πρασίνου στις μεγαλουπόλεις, προκειμένου να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου