11.8.10

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος


^ Το εργατικό κίνημα (όπως και το αγροτικό)
■ παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με
^ γειτονικές
^ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
■ αυτές οι διαφορές οφείλονταν στις ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης


□ Από το τέλος του 19ου αιώνα έως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων
■ συναντάμε στην Ελλάδα
^ σοσιαλιστικές ομάδες
^ εργατικές ομαδοποιήσεις


■ η επιρροή τους, πολιτική και κοινωνική, ήταν μικρότερη από εκείνην που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε ^ βιομηχανικές χώρες της Δύσης
^ βαλκανικές χώρες


■ σε αυτήν την καθυστέρηση οδήγησαν :
^ η απουσία μεγάλων σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων
^ το γεγονός ότι στα μεγάλα δημόσια έργα της περιόδου το εργατικό δυναμικό :
* ή προερχόταν από το εξωτερικό (π.χ. στη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί)
* ή ήταν πρόσκαιρης βραχύχρονης απασχόλησης


στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις δούλευε πιο σταθερό εργατικό δυναμικό
γι' αυτό εκεί εκδηλώθηκαν οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896)


^ στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε
* την ανάπτυξη
* και διάδοση >>>>> ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο


Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους
■ σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα υπήρξε η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης, επειδή ήταν μια πόλη με
^ σημαντικό βιομηχανικό υπόβαθρο (για τα μέτρα της περιοχής)
^ κοσμοπολίτικο χαρακτήρα


■ η Φεντερασιόν, η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης
^ είχε πρωτεργάτες σοσιαλιστές, από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης
^ αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση στη χώρα
* σοσιαλιστικής
* και εργατικής >>>>>>>>> ιδεολογίας.
Σ τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
■ το εργατικό κίνημα οδηγήθηκε σε ταχύτατη ωρίμανση, που οφειλόταν :
^ στις πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία
^ στην εμπλοκή της σε διεθνείς υποθέσεις
^ στον αντίκτυπο της ρωσικής επανάστασης


■ προς το τέλος του πολέμου ιδρύθηκαν :
^ η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), που συμπεριέλαβε σωματεία :
* κλαδικά
* και τοπικά


το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ), που αργότερα :
* προσχώρησε στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή
* μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου