16.8.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ 6 – 10

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

  • Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.
  • Milites his verbis admonet: « Hostes adventare audio; speculators nostril eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt ».
  • Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares.
  • Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniut. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit.
  • Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Να γίνει η μετάφραση των κειμένων. 45 μον.

α) να δηλωθεί το γένος των ουσιαστικών 8 μον

legum

ministri

hostes

vim

retia

pugillares

mores

filios

β) να γραφούν η γενική και αφαιρετική ενικού – γενική πληθυντικού.

γεν

αφ

γεν

2. his, eos, illis: να κλιθεί το θηλυκό της πρώτης αντωνυμίας στον ενικό αριθμό και στις άλλες δυο το αρσενικό στον πληθυντικό αριθμό. 6 μον.

  1. magno, imgens, feroces: να κλιθεί το ουδέτερο γένος των επιθέτων στον πληθυντικό αριθμό. 9 μον

4. nuntiant, laedit, imponet: να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται. 12 μον.

5. admonet, sedebam, condet: να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων, στη φωνή που βρίσκονται και να δηλωθεί σε ποια συζυγία ανήκουν. 12 μον

ΣΥΖΥΓΙΑ

6. Συντακτική αναγνώριση: 8μον.

legume:

servi:

cavere:

uxoris:

maestam:

delictum:

eis:

Remum:

Καλή Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου