16.8.09

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –IO ΤΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

Ο χαρακτήρας σε -i αποβάλλεται μπροστά από –i/-e τελικό και er.

Kλίση του

cupio-cupivi-cupitum-cupere (επιθυμώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤ.

cupio

cupis

cupit

cupimus

cupitis

cupiunt

ΠΑΡΑΤ.

cupiebam

cupiebas

cupiebat

cupiebamus

cupiebatis

cupiebant

ΜΕΛΛ.

cupiam

cupies

cupiet

cupiemus

cupietis

cupient

ΠΑΡΑΚ.

cupivi

cupivisti

cupit

cupimus

cupistis

cupiunt

ΥΠΕΡΣΥΝΤ

cupiveram

cupiveras

cupiverat

cupiveramus

cupiveratis

cupiverant

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ.

cupivero

cupiveris

cupiverit

cupiverimus

cupiveritis

cupiverint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.


cupere

cupiturum,am,um

cupituros,as,a esse

cupivisse

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


cupiens-cupientis

cupiturus,a,um

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤ.

cupior

cuperis

cupitur

cupimur

cupimini

cupiuntur

ΠΑΡΑΤ.

cupiebar

cupiebaris

cupiebatur

cupiebamur

cupiebamini

cupiebantur

ΜΕΛΛ.

cupiar

cupieris

cupietur

cupiemur

cupiemini

cupientur

ΠΑΡΑΚ.

cupitus,a,um sum

es

est

cupiti,ae,a sumus

estis

sunt

ΥΠΕΡΣΥΝΤ

cupitus,a,um eram

eras

erat

cupiti,ae,a eramus

eratis

erant

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ.

cupitus,a,um ero

eris

erit

cupiti,ae,a erimus

eritis

erint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝΕΣΤ.

ΜΕΛΛ

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛ.


cupi

cupitum iri

cupitum,am,um

cupitos,as,a esse

cupitum,am,um

cupitos,as,a

fore

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ


cupitus,a,um

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου