16.8.09

ΕΠΙΘΕΤΑ
Επίθετα β΄ κλίσης

Στην β΄ κλίση ανήκουν τα τρικατάληκτα επίθετα που λήγουν σε:
α) -us, -a, -um (altus, alta, altum = ψηλός).
β) -er, -a, -um (niger, nigra, nigrum = μαύρος – liber, libera, liberum = ελεύθερος).
γ) το μοναδικό σε -ur (satur, satura, saturum = πλήρης).
Αυτά κλίνονται στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος κατά την β΄ κλίση και στο θηλυκό κατά την α΄ κλίση, ως εξής:

Singularis Pluralis
Nom. clarus clara clarum clari clarae clara
Gen. clari clarae clari clarorum clararum clarorum
Dat. claro clarae claro claris claris claris
Acc. clarum claram clarum claros claras clara
Voc. clare clara clarum clari clarae clara
Abl. claro clara claro claris claris claris

Singularis Pluralis
Nom. liber libera liberum liberi liberae libera
Gen. liberi liberae liberi liberorum liberarum liberorum
Dat. libero liberae libero liberis liberis liberis
Acc. liberum liberam liberum liberos liberas libera
Voc. liber libera liberum liberi liberae libera
Abl. libero libera libero liberis liberis liberis

Singularis Pluralis
Nom. aeger aegra aegrum aegri aegrae aegra
Gen. aegri aegrae aegri aegrorum aegrarum aegrorum
Dat. aegro aegrae aegro aegris aegris aegris
Acc. aegrum aegram aegrum aegros aegras aegra
Voc. aeger aegra aegrum aegri aegrae aegra
Abl. aegro aegra aegro aegris aegris aegris

(liber = ελεύθερος, clarus = ένδοξος, aeger = ασθενής).Επίθετα γ΄ κλίσης

Στην γ΄ κλίση ανήκουν τα επίθετα που λήγουν σε:
α) -er, -is, -e [τριγενή και τρικατάληκτα] (acer, acris, acre = οξύς – celer, celeris, celere = γρήγορος).
β) -is, -is, -e [τριγενή και δικατάληκτα] (brevis, brevis, breve = σύντομος).
γ) [τριγενή και μονοκατάληκτα] (ferox – ocis = άγριος – ingens – ntis = πελώριος, φοβερός).
Αυτά κλίνονται και στα τρία γένη σύμφωνα με τις καταλήξεις της γ΄ κλίσης των ουσιαστικών, με τις εξής όμως εξαιρέσεις:
1. έχουν αφαιρετική ενικού σε –i και όχι σε –e.
2. έχουν γενική πληθυντικού σε –ium και όχι σε –um.
3. έχουν ονομαστική, αιτιατική και κλητική ουδετέρου γένους στον πληθυντικό αριθμό σε –ia και όχι σε –a.

Singularis Pluralis
Nom. acer acris acre acres acres acria
Gen. acris acris acris acrium acrium acrium
Dat. acri acri acri acribus acribus acribus
Acc. acrem acrem acre acres acres acria
Voc. acer acris acre acres acres acria
Abl. acri acri acri acribus acribus acribus

Singularis Pluralis
Nom. fortis fortis forte fortes fortes fortia
Gen. fortis fortis fortis fortium fortium fortium
Dat. forti forti forti fortibus fortibus fortibus
Acc. fortem fortem forte fortes fortes fortia
Voc. fortis fortis forte fortes fortes fortia
Abl. forti forti forti fortibus fortibus fortibus

Singularis Pluralis
Nom. ferox ferox ferox feroces feroces ferocia
Gen. ferocis ferocis ferocis ferocium ferocium ferocium
Dat. feroci feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus
Acc. ferocem ferocem ferox feroces feroces ferocia
Voc. ferox ferox ferox feroces feroces ferocia
Abl. ferocι feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus

(fortis – is – e = δυνατός, γενναίος, ανδρείος).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου