16.8.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ 1-5

v Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat.

v Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet.

v Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat. Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant.

v Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 50μ.

Β. 1) venti, insidias, vir, deorum, libri, bello : να γραφεί 12μ.

αιτ.εν

κλ. εν

γεν.πλ

αφ.πλ

2) se, quae, eius,: να γραφεί η αιτιατική στους δύο αριθμούς και στα τρία γένη.

8μ.

3) fundat, habent, sunt, possidebat:

α. να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων. 12μ.

β. να κλιθεί ο ενεστώτας και παρακείμενος του δεύτερου και τρίτου ρήματος. 10μ.

α.

ΕΝ.

ΠΑΡ.

ΜΕΛ.

ΠΡΚ.

ΥΠΕΡ.

Σ.ΜΕΛ.

β.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜ.

Γ. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι: 8μ.

  • insidias:

  • iratus:

  • inter se:

  • annis:

  • in locis:

  • tenerum:

Καλή Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου