9.8.09

Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και αδυναμία διατροφής της ανθρωπότητας

Ο άνθρωπος όταν εκπλήρωσε τη βιβλική εντολή του «κατακυριεύσατε την γην» ένιωσε αρκετά ευτυχής. Όταν όμως προχώρησε στο επόμενο στάδιο της εντολής, στο «πληθύνεσθε ώς ή αμμος της θαλάσσης», άρχισε ν' ανη¬συχεί και να προβληματίζεται για το μέλλον του. Ο αγώνας του γι' αύξηση και πρόοδο έγινε αγωνία. Καταπολέμησε θανατηφόρες αρρώστιες, περιόρισε την παιδική θνησιμότητα, ανέβασε το μέσο όρο ζωής, αλλά τελικά είδε όλες αυτές τις θαυμαστές επιτυχίες του να στρέφονται εναντίον του. Η αναπαραγωγή του από ευλογία τείνει να μεταβληθεί σε δυστυχία. Ο πλανήτης μας αρχίζει ν" ασφυκτιά από τις ανθρώπινες μάζες που αυξάνονται συνεχώς.
Πράγματι η ανθρωπότητα στην εποχή μας παρουσιάζει μια υπέρμετρη δημογραφική ανάπτυξη. Ο 20ος αιώνας βρήκε τη γη με 1.600 εκ. ψυχές και υπολογίζεται ότι θα την αφήσει με 6 δισεκατομμύρια. Πού θα ζήσει, πώς θα ζήσει και πώς θα τραφεί αυτός ο πληθυσμός, αν η αύξηση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, τη στιγμή μάλιστα που εξαντλούνται συνεχώς τα φυσικά αποθέματα της γης;
Τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή διόγκωση παρουσιάζουν οι καθυστερη¬μένες χώρες, που, κι αν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν όμως την ικανότητα διατροφής. Στις χώρες αυτές ο υπερπληθυσμός θεωρείται υπεύθυνος για πολλά δεινά, όπως η ανεργία, η φτώχεια, τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, κακή διατροφή, οι λοιμοί, οι λιμοί και ο αναλφαβητισμός. Στις αναπτυγμένες χώρες ο υπερπληθυσμός (όπου υπάρχει) θεωρείται κύρια αιτία για την εντεινόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων της γης και την παρακμή των αστικών κέντρων.
Μερικοί οικονομολόγοι, βλέποντας ότι ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων είναι πολύ μικρότερος από τις ανάγκες του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού, αρχίζουν δειλά - δειλά να προβάλλουν το κήρυγμα μιας νέας θρησκείας. Αλλά μια μείωση του πληθυσμού με βιαία μέσα, και κυρίως με τον πόλεμο, δεν έδωσε ποτέ οριστική λύση στα οικονομικά προβλήματα και πολύ περισσότερο δεν θα δώσει σήμερα, που πολλές χώρες έχουν στα χέρια τους όπλα μαζικής καταστροφής. Εξάλλου θα ήταν παράλογο να υποστηρίξουμε ότι ο υπερπληθυσμός είναι ο μόνος που ευθύνεται για τις κοινωνικές αρρώστιες. Αυτές είναι αποτέλεσμα ενός οικονομικού συστήματος που αποσκοπεί μόνο στο κέρδος, παραβλέποντας έτσι τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και στο παρόν και στο μέλλον. Είναι αποτέλεσμα μιας άνισης κατανομής των μέσων παραγωγής και ειδών διατροφής ανάμεσα στους πληθυσμούς της γης. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι αναπτυγμένες χώρες, που κατοικούνται από το ¼ του γήινου πληθυσμού, απορροφούν το ¾ της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός υποσιτίζεται μόνιμα ή πεθαίνει από την πείνα.
Το πρόβλημα της διατροφής, που προέκυψε από την απότομη αύξηση του πληθυσμού της γης, υποχρέωσε όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε μια συστηματική μελέτη για την αντιμετώπιση του. Πρόσφατα μάλιστα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ονόμασε το 1974 «Παγκόσμιο Έτος πληθυσμού» με σκοπό να μεθοδεύσει λύσεις για τα προβλήματα που δημιουργεί η ανησυχητική αύξηση του πληθυσμού. Οι προτεινόμενες λύσεις για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας είναι πολλές. Η κυριότερη αφορά στη δικαιότερη κατανομή των αγαθών της γης. Είναι φοβερό οι αναπτυγμένες χώρες να πάσχουν από υπερκαταναλωτισμό και οι καθυστερημένες από υποκαταναλωτισμό. Μόνο μ' αυτά που ξοδεύει η πολιτισμένη ανθρωπότητα για τροφή των σκύλων, μπορούσαν να τραφούν εκατομμύρια παιδάκια, που πεθαίνουν από την πείνα.
Αλλ' οι φτωχές χώρες δεν πρέπει να στηρίζονται στην ελεημοσύνη των πλούσιων, που πολλές φορές εξαργυρώνεται με τίμημα την εθνική τους αυτοτέλεια. Πρέπει να τους δοθεί τεχνικοοικονομική ενίσχυση τέτοια, ώστε να μπορέσουν ν' αξιοποιήσουν μόνες τις φυσικές τους πηγές πλούτου και να δημιουργήσουν έτσι δυνατότητες για τη συντήρηση του πληθυσμού τους. Παράλληλα πρέπει σ' όλες τις χώρες της γης ν' αυξηθούν οι καλλιεργημένες εκτάσεις και να επεκταθούν οι καλλιέργειες. Η λεγόμενη «Πράσινη Επανάσταση» άνοιξε ένα σωστό δρόμο. Χάρη στα σύγχρονα μέσα μπορούν ν' αποξηρανθούν έλη και λίμνες και να δοθούν στην καλλιέργεια, να κατασκευαστούν γιγαντιαία φράγματα που θα μετατρέψουν ερήμους και χέρσες εκτάσεις σ' εύφορους αγρούς. Μπορεί ακόμη χάρη στα σύγχρονα μέσα ν' αυξηθεί η στρεμματική απόδοση ενός αγρού, η κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή.
Κυρίως όμως πρέπει να καταπολεμηθούν η αμάθεια και η πρόληψη. Συγκεκριμένα στην Ινδία, που οι άνθρωποι λιμοκτονούν, οι αγελάδες δεν τρώγονται, γιατί θεωρούνται ιερά ζώα. Στην αμάθεια προσκρούει και το σοβαρότερο από τα προτεινόμενα μέτρα, ο περιορισμός των γεννήσεων. Στις αναπτυγμένες χώρες ο περιορισμός αυτός ήλθε μόνος του, χωρίς κανένα από την πολιτεία περιοριστικό μέτρο. Στις καθυστερημένες δυστυχώς προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό σκοντάβουν σ' ένα τείχος προλή¬ψεων, άγνοιας ή θρησκευτικής προ κατάληψης.
Μόνο λοιπόν, όταν λείψει η κερδομανία, η απληστία και η αδηφαγία των πλούσιων και καταπολεμηθεί η αδυναμία και η αμάθεια των φτωχών χωρών και όταν ακόμη όλη η ικμάδα της ανθρωπότητας δεν απορροφιέται από τους πολεμικούς εξοπλισμούς, τότε μόνο θα μπορέσουμε να πούμε ότι η γέννηση κάθε νέου ανθρώπου δεν φέρνει αναγκαία τη δυστυχία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γίνει η περίληψη του κειμένου, γύρω στις 80-100 λέξεις.

2. Να προσδιοριστεί ο τρόπος ανάπτυξης της τρίτης και πέμπτης παραγράφου.

3. Ποιους τρόπους πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη δεύτερη, πέμπτη και τελευταία παράγραφο του κειμένου;

4. φυσικά, κύρια, μικρότερος, ιερά: να δοθούν τα παραθετικά των επιθέτων , στους τρεις βαθμούς.

5. ευτυχής, προχώρησε, παρουσιάζουν, παρακμή, αμάθεια, περιορισμός: να δοθούν τα αντίθετα των λέξεων. Να παρουσιαστεί το νόημα των τριών τελευταίων λέξεων, μέσα από φράσεις.

6. Ποια τα προβλήματα από των υποσιτισμό και τη φτώχεια πολλών ανθρώπων στον πλανήτη και τι τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος προτείνετε οι ίδιοι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου