16.8.09

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κλειστού / Αντικειμενικού τύπου
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

1. Η γλώσσα των Ρωμαίων έβαλε τη σφραγίδα της:
I. Στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη.
II. Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη.
III. Στην ανατολική και δυτική Ευρώπη.

2. Η Λατινική δεν είναι «νεκρή» γλώσσα, γιατί:
I. Ακόμη και σήμερα τη μιλούν πολλοί άνθρωποι.
II. Είναι η επίσημη γλώσσα του ιταλικού κράτους.
III. Έχει επιβιώσει γλωσσικά και πολιτισμικά.

3. Οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική οφείλονται εν μέρει και:
I. Στην κοινή τους καταγωγή.
II. Στην ακμή του εμπορίου.
III. Στην κατάκτηση τμήματος της Κάτω Ιταλίας από τους Έλληνες.

4. Ο πρώτος άνθρωπος που οργάνωσε στη Ρώμη παραστάσεις στα Λατινικά ήταν:
I. Ο Λίβιος Ανδρόνικος.
II. Ο Σενέκας.
III. Ο Άκκιος.

5. Το τέλος της κλασικής εποχής της ρωμαϊκής λογοτεχνίας συμπίπτει σύμφωνα με μια άλλη διάκριση, με το τέλος της:
I. Δημοκρατικής εποχής.
II. Αυγούστειας εποχής.
III. Αυτοκρατορικής εποχης.

6. Το πρώτο λογοτεχνικό είδος που ακμάζει στη Ρώμη είναι:
I. Η κωμωδία.
II. Η τραγωδία.
III. Το έπος.

7. Η λέξη «imitatio» σημαίνει:
I. Δημιουργική πρόσληψη.
II. Ανταγωνισμός.
III. Δημιουργικός διάλογος.
8. Στους ποιητές που δημιουργούν στους αυγούστειους χρόνους δεν ανήκει ο:
I. Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων.
II. Κλαυδιανός.
III. Οβίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου