9.7.09


ΑΡΧΑΙΑ
ΤΕΣΤ – ΕΠΙΘΕΤΑ
1. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:
ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.
τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.
ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.
τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ φιλαλήθης:γεν. πληθ. δοτ. πληθ.
ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν.
2. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:
(ὀξύς) __________ βούλησις (ἀρραγής) __________ ἑνότητος
(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς (γλυκύς) __________ ὕπνου
(δίκαιος) __________ πράξεων (ἀσθενής) __________ σῶμα
(ἐμφανής) __________ ἔργοις (ἀμελής) __________ τέκνα
(βραχύς) __________ λόγους (τριήρης) __________ πλοίοις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου