8.7.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38-43

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38-43


• Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit : «ego libenter tibi mea sede cedo».
• «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circymsadisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium».
• Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas.
• Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam.
• Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit ? Quamnis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non sucurrit…

40 μον.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφραστούν τα κείμενα.

Β. 1. Να γράψετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για τα παρακάτω ουσιαστικά:
loco:αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού.
agmina: ονομαστική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού αριθμού.
sermone: γενική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
castra: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
fines: γενική ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
5 μον.

2. Να γράψετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για τις παρακάτω αντωνυμίες:
hanc: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, στο ίδιο γένος.
iste: γενική ενικού αριθμού, στο αρσενικό γένος.
neminem: ονομαστική πληθυντικού αριθμού, στο ουδέτερο γένος.
quae: ονομαστική ενικού αριθμού, στο ουδέτερο γένος.
mea: γενική πληθυντικού αριθμού, στο θηλυκό γένος.
5 μον.

3. Να απαντήσετε στις παρακάτω παρατηρήσεις:
potuisti: να γραφεί το δεύτερο πληθυντικό ενεστώτα και μέλλοντα και να κλιθεί η υποτακτική παρατατικού.
6 μον.
ingredienti: να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος.
8 μον.
loquaris: να κλιθεί η υποτακτική μέλλοντα.
5 μον.

vis: να γραφεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική και υποτακτική ενεστώτα.
intellegere : να γραφούν τα απαρέμφατα μέλλοντα και παρακειμένου.
genuit: να γραφεί το τρίτο ενικό πρόσωπο στην οριστική ενεστώτα και να κλιθεί η προστακτική μέλλοντα.
6 μον.

Γ. 1. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των προτάσεων:
« Licet mihi ostendas agmina militum »
« proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris…obsoleto uteris »
8 μον.

2. Να μετατρέψετε σε ανεξάρτητο τον παρακάτω υποθετικό λόγο και να αναγνωρίσετε το είδος του:
« si iste in Manliana castra pervenerit »:
5 μον.
3. Να αναλυθεί η παρακάτω μετοχή σε πρόταση (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο):
fessa :
3 μον.
4. Η παρακάτω πρόταση που βρίσκεται στον ευθύ λόγο, να μεταφερθεί στον πλάγιο:
« Tum Caecilia puellae…sede cedo »:
8 μον.Καλή Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου