9.7.09

ΑΡΧΑΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ

1. Να συμπληρωθούν τα κενά με το σωστό τύπο των ρημάτων που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση.

 Ιτε παιδες Ελλήνων .................... (ελευθερό – ω), προστ. ενεστ.) πατρίδα.

 Την φύσεως αρετήν διαφθείρει ραθυμία, φαυλότητα δ’ ..........................(επαναρθόω-ω, οριστ. ενεστ.).

 Στέργε μεν τα παρόντα, .........................(ζητέω-ω), προστ. ενεστ).

 Αγησίλαος ο βασιλεύς ............................(αξιόω-ω, παρατατικός) παρά των στρατιωτων μη ...................... (δηόω-ω, απαρέμφατο ενεστ.) την χώραν.

 ...................... (Ηγουμαι, προστ, ενεστ) ω βασιλευ μάλιστα σεαυτω πρέπειν κόσμον αισχύνην.

 Συν Αθηνα και χειρα.................... (κινέω-ω, προστ. β΄ προσ. )

 Η πόλις σπουδάζει περί τους εν τω πολέμω .................... (τελευτάω-ω, μτχ).

 Ταυτα δε ................................. οι Αθηναιοι (οράω-ω, προστ.).

 Γλώττης μάλιστα πανταχου ...................... (πειράομαι – ωμαι, προστ. β΄ προσ) κρατειν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου