9.7.09

ΑΡΧΑΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Να χαρακτηρίσετε τις υπογραμμισμένες γενικές των προτάσεων και να πείτε που αναφέρονται.

 Τα μεν οὖν ναυτικά τῶν Ἑλληνων τοιαῡτα ἦν.
 Ἲστε σαφῶς τούς τῆς πόλεως εχθρους ηρημενους.
 Λυπης ιατρός εστιν ανθρώποις λόγος.
 Ουδέν εμποδών αυτοις κυρίοις των αγαθων είναι.
 Βέβαιοι σύμμαχοι Θηβαίων δικαίως εσονται.
 Πολλων χρημάτων κρείττων ο παρά του πλήθους επαινος.
 Εις τουτο δε ηκει τόλμης.
 Ανθρωποι παντοίων γλωσσων εκείσε πλέουσι.
 Αγησίλαος αξίαν θέας την πόλιν εποίησε.
 Δέδοικα μη χείρους των προγόνων γενώμεθα.
 Άλλο το πράττειν του λέγειν εστί.
 Ουτος ετίμα την μητέρα ηττον εμου.
 Πόρρω των πραγμάτων εστί.
 Βαθέως ορθρου την θύραν εκρουε.

2. Να χαρακτηρίσετε τις υπογραμμισμένες δοτικές των προτάσεων και να πείτε που αναφέρονται.

 Αξιον δ’ ησθηναι τω παρόντι καιρω.
 Επιθυμουσι των αυτων τω δημω.
 Ομοροι ησαν τοις Δωριευσι.
 Ουδεν γνωμη αλλα τυχη πάντα πράτεις.
 Βία ειλον το χωρίον.
 Φίλιππος εχθρός και κακόνους τη πόλει ην.
 Μένων ηγάλλετο τω εξαπαταν δύνασθαι.
 Ούτως εχει ταυτα τη φύσει.
 Ουδείς Θεός δύσνους ανθρώποις εστί.
 Οι ειδότες εαυτούς τα ωφέλιμα εαυτοις ίσασι.
 Τους στρατηγούς φυγή εζημίωσαν.
 Πλειστοι των πολιτων έχαιρον τη φυγη των τυράννων.
 Ο τύραννος μέθην και υπνον ομοίως ενέδρα φυλάττεται.
 Κυρος απέκτεινε τη εαυτου χειρί Αρταγέρσην

3. Να χαρακτηρίσετε τις υπογραμμισμένες αιτιατικές των προτάσεων και να πείτε που αναφέρονται.

 Ορθως φασί ταυτα λέγοντες.
 Ταυτα χαιρω, ταυτα άχθομαι.
 Τι ταυτα δυνάμενος ουκ εποίησας;
 Ημέρας πέντε και δέκα έμειναν εν τη Αττικη.
 Και ταυτα ειπεν ου δι’ οργήν.
 Καίτοι τι τουτο αυτονομία προσήκει;
 Και θαυμαστόν ουδέν ποιειτε.
 Παρήγγειλε αποπλειν τας τριήρεις την ταχίστην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου