18.5.09


Ο υπολογιστής ως πηγή πληροφόρησης

Στην κοινωνία των πληροφοριών

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη κοινωνία έχει φτάσει στο επίπεδο πολιτισμού που βρίσκεται σήμερα, χάρη στη χρήση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από προηγούμενες γενιές και σε διάφορα μέρη της Γης και ότι η μελλοντική της ανάπτυξη βασίζεται πολύ στην ικανότητα των σύγχρονων γενεών να βρίσκουν τρόπους έγκυρης αξιοποίησης του συνεχώς αυξανόμενου όγκου των πληροφοριών, αφού μάλιστα στις μέρες μας συνεχώς παράγονται πληροφορίες που είναι δύσκολο να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας με βάση τις προσωπικές δυνάμεις των ατόμων. Οι τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης, οργάνωσης, ανάκλησης, αναπαράστασης, συσχετισμού και, γενικά, επεξεργασίας των πληροφοριών, καθώς και της διασύνδεσης του με ηλεκτρονικά δίκτυα και άλλα εποπτικά μέσα, που διαθέτει ο υπολογιστής, τον καθιστούν μια σπουδαία πηγή πληροφόρησης, γεγονός πολύ σημαντικό για την εποχή μας, αφού ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και ο βαθμός πρόσβασης σ΄ αυτήν από όλους τους πολίτες είναι δείκτης δημοκρατίας για κάθε σύγχρονη χώρα.

Επιπλέον, η πληροφορία με τη μορφή της οργάνωσης και επεξεργασίας σημαντικών δεδομένων, εκτός του ότι παρέχει στους διάφορους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας νέες δυνατότητες επιβίωσης και ανάπτυξης στο πεδίο του οικονομικού ανταγωνισμού, έχει αναγνωριστεί στις μέρες μας ως ένα σημαντικότατο αγαθό, μια μορφή πλούτου και εξουσίας. Ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των σημερινών επιχειρήσεων και οργανισμών, ακόμη και των κρατών, εξαρτάται από τη δυνατότητα απόκτησης, ανταλλαγής και επεξεργασίας σημαντικών πληροφοριών.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληροφόρηση, εκτός από την εκπαιδευτική της διάσταση, έχει και την επιστημονική, την οικονομική και την κοινωνική, που σχετίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα των ευκαιριών. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση ήταν πάντα και είναι – ιδιαίτερα σήμερα – σημαντικό στοιχείο οικονομικής κινητικότητας και συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Γι΄ αυτό αποτελεί «φυσικό δικαίωμα» κάθε πολίτη, από τα πλέον βασικά της σύγχρονης κοινωνίας.

Το άτομο έχει ανάγκη πρόσβασης στην πληροφόρηση σε όλα τα στάδια της προσωπικής του ανάπτυξης και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που συνεπάγεται ο περιορισμός της πληροφόρησης σε κλειστούς κοινωνικούς κύκλους και ομάδες, είναι καθοριστικές, ιδιαίτερα για τους νέους που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και από απομονωμένες περιοχές. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ύπαρξη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενός σύγχρονου συστήματος πρόσβασης στις πληροφορίες. Εκείνο που έχει σημασία όμως από εκπαιδευτική άποψη είναι η χρήση των πηγών αυτών και των πακέτων επεξεργασίας της πληροφορίας. Διότι, εκείνο που προέχει στην εποχή μας δεν είναι μόνο το ζήτημα της απόκτησης πληροφοριών, αλλά – κυρίως – της απόκτησης δεξιοτήτων ενεργού αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης του πληροφοριακού «κειμένου». Γι΄ αυτό η χρήση του υπολογιστή ως πηγή πληροφοριών στο σχολείο θα πρέπει να αποβλέπει και σ΄ αυτούς τους δυο στόχους. Η έμφαση στη διαδικασία χειρισμού των πληροφοριών και όχι μόνο στην απόκτηση ενός μεγάλου όγκου συγκεκριμένων πληροφοριών και γνώσεων τονίζεται από πολλούς σχεδιαστές και μελετητές των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων. Ο δάσκαλος θα χρειαστεί να προετοιμαστεί για μια σταδιακή στροφή από το μοντέλο αναλυτικού προγράμματος, που είναι επικεντρωμένο στη μάθηση πληροφοριών, «γεγονότων» και κομματιών γνώσης προς εκείνο της ανάπτυξης δεξιοτήτων πρόσβασης, κριτικής ανάγνωσης και «έξυπνου» χειρισμού αυτών των πληροφοριών και των γνώσεων.

Θέματα:

1. Να ενημερώσεις την τάξη σου για το περιεχόμενο του κειμένου με γραπτή περίληψη του σε 100 – 120 λέξεις. μονάδες 25

2. Ποιοι είναι οι δυο στόχοι στους οποίους, κατά το συγγραφέα, θα πρέπει να αποβλέπει η χρήση του υπολογιστή στο σχολείο; μονάδες 5

3. Να χωρίσεις το κείμενο στα δομικά του μέρη και να σχηματίσεις ένα γενικό διάγραμμα του σημειώνοντας με πλαγιότιτλο το θέμα (κύρια ιδέα) καθεμιάς από τις παραγράφους του. μονάδες 5

4. Σε μια παράγραφο μέχρι 15 σειρές να χρησιμοποιήσεις ένα τουλάχιστο επιχείρημα και ένα τουλάχιστο τεκμήριο, για να αιτιολογήσεις την άποψη του συγγραφέα ότι « η πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί φυσικό δικαίωμα κάθε πολίτη, από τα πλέον βασικά της σύγχρονης κοινωνίας». μονάδες 6

5. Να συνδυάσεις, όπως στο παράδειγμα, το ουσιαστικό πληροφορία με άλλα πέντε ουσιαστικά και να σχηματίσεις ονοματικά σύνολα.

Επεξεργασία πληροφοριών

………………

………………

………………

………………

……………… μονάδες 5

6. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική στις παρακάτω προτάσεις. Οι τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών καθιστούν τον υπολογιστή μια σπουδαία πηγή πληροφόρησης.

Η έμφαση στη διαδικασία χειρισμού των πληροφοριών και όχι μόνο στην απόκτηση ενός μεγάλου όγκου συγκεκριμένων πληροφοριών και γνώσεων τονίζεται από πολλούς σχεδιαστές και μελετητές των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.

Γιατί ο συγγραφέας προτίμησε στην πρώτη πρόταση την ενεργητική και στη δεύτερη την

παθητική σύνταξη; μονάδες 4

7. Να γράψεις ένα άρθρο με 500 – 600 λέξεις για τις δυνατότητες που προσφέρει ο Η/Υ στην εκπαίδευση των μαθητών και για τους κινδύνους που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν. Υπόθεσε ότι το άρθρο σου θα δημοσιευτεί σε περιοδικό με θέματα πληροφορικής. μονάδες 50


ΟΕΦΕ 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου