11.10.11


ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
10ΛΕΠΤΟ ΤΕΣΤ: ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Α. Συμπληρώστε τον πίνακα:

Ενικός
Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
Ενικός
ονομ.
haec (θηλ)


eadem (θηλ)

γεν.

istius (αρσ)δοτ.
cui (αρσ)
αιτιατ.


ipsa (ουδ)


κλητ.

αφαιρετ.


Β. Συμπληρώστε ότι ζητείται:
α. nullus-a-um: αιτιατική πληθυντικού, 3 γένη:
β. nemo: αιτιατική δύο αριθμών, αρσενικό γένος.
γ. neuter-tra-trum: αφαιρετική ενικού, 3 γένη.
δ. quidam-quaedam-quodam: γενική πληθυντικού, 3 γένη.
ε. is-ea-id: αιτιατική πληθυντικού, 3 γένη.


Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου