24.10.11ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Συμπληρώστε τον πίνακα:
Πρωτότυπη λέξη
Παραγωγική κατάληξη
Παράγωγο ουσιαστικό
Κατηγορία
ἂπιστος
-ία

-
ἀληθής
-εια

-
ἴσος
ότης

-
βαρύς
-ος

-
σώφρων
-οσύνη

-
γλυκύς
-ύτης

-
θυγάτηρ
-ιον

υποκοριστικό
γραφεύς
-εῖον

-Β.2. Αντιστοιχίστε και γράψτε:
Α                                 Β                                  Γ
παράγωγα                πρωτότυπα               κατηγορία
α. παιδάριον              1. πύλη
β. νεανίσκος              2. στρατός
γ. ἀμπελών                3. χοῖρος
δ. ἰατρεῖον                  4. παῖς
ε. χοιρίδιον                5. νεανίας
στ. πυλίς                    6. ἰατρός
ζ. στρατιά                  7. ἂμπελος

Β.3. Αντιστοιχίστε:
Α                         Β
παράγωγα                κατηγορία
α. διαφθορεύς           1. πατρωνυμικά
β. Πριαμίδης             2. εθνικά
γ. λαγιδεύς                3. παρώνυμα
δ. νησιώτης                4. περιεκτικά
ε. Λαερτιάδης            5. γονεωνυμικά
στ. ἀνθών
ζ. Πηλείδης
η. Δήλιος
θ. Ρόδιος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγώ
τολμῶΣύ
νικᾷςοὗτος
ἀγαπᾷἡμεῖς
δαπανῶμενὑμεῖς
ὁρᾶτεοὗτοι
κυβερνῶσι

Γ.2. Να γράψετε τους τύπους του βοάω-ῶ, που ζητούνται:
α. α΄ πληθυντικό, οριστική ενεστώτα: ………………………..
β. β΄ ενικό, προστακτική ενεστώτα: …………………………..
γ. γ΄ πληθυντικό, ευκτική ενεστώτα: …………………………
δ. β΄ ενικό, οριστική παρατατικού: …………………………….

Γ.3. Αντιστοιχίστε τη σωστή απάντηση (2 στοιχεία από τη στήλη Β περισσεύουν):
Α                                             Β
α. τολμῷεν                             1. γ΄ ενικό, προστ. ενεστ. ε.φ.
β. ὁρᾶν                                   2. β΄ πληθ., προστ. ενεστ. ε.φ.
γ. νικάτω                               3. απαρέμφ. ενεστ., ε.φ.
δ. πειρᾶται                             4. ονομαστ. ενικού, αρς. γένος, μτχ ενεστ., μ.φ..
ε. ἀγαπᾶτε                             5. γ΄ πληθ. οριστ. ενεστ., μ.φ.
στ. τιμώμενος                        6. γ΄ πληθ., ευκτική ενεστ., ε.φ.
ζ. δρῶσι                                  7. γ΄ πληθ., προστ. ενεστ., μ.φ.
                                                8. γ΄ ενικό οριστ. ενεστ. μ.φ.
                                                9. β΄ ενικό ευκτική ενεστ. ε.φ.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου