2.9.11


ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. 1 Αντιστοιχίστε τα αντίθετα:


α. απράγμων
β. ψεύτης
γ. ευημερία
δ. δράση

1. αδράνεια
2. πραγματικός
3. πολυπράγμων
4. δυσπραγία


Α.2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τη σημασία τους.


1. ὁ πρακτήρ
2. πραγματώδης
3. ἀντιπράττω
4. ἀπρακτῶ
5. εὐπραξία

α. κουραστικός
β. αυτός που πράττει
γ. αδρανώ
δ. εναντιώνομαι
ε. καλή συμπεριφορά

Α.3 Συμπληρώστε με τη λέξη στη παρένθεση:
πραγματοποιώ, είσπραξη, διαπραγματεύομαι, πραμάτεια, πρακτικός, πραγματικός


α. Είναι …………………….. άνθρωπος. Όλο ασχολείται με χειρωνακτικές εργασίες.
β. Ήρθε να …………………… την τιμή του οικοπέδου.
γ. Τελικά το όνειρό του να γίνει δάσκαλος ……………………….. .
δ. Ο έμπορος διαλαλούσε την ………………….. του.
ε. Η ………………………. του ενοικίου θα γίνει τη Δευτέρα.
στ. Ξεπέρασε …………………….. τον εαυτό τουΒ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις:
α. ὁμοῦ + πατήρ: ……………………..
β. μέσος + γῆ: ………………………...
γ. εὖ + τέλος: ………………………...
δ. ἀ + κτῆμα: …………………………
ε. ἀ + φωνή: …………………………..

Β.2. Να χωρίσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους:
α. καλλίφωνος: ……………………. + ……………………..
β. δυσδαίμων: ………………………… + ……………………..
γ. επιζήμιος: ………………………… + ………………………
δ. επικερδής: ……………………….. + ……………………….
ε. μονόφθαλμος: ………………… ...+ …………………………
στ. κακοδαίμων: …………………… + …………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου