4.1.11

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ερωτήσεις εισαγωγής (σς 34-42)
Δ2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1. O σωκρατικός έλεγχος.
2. Η θετική αμφισβήτηση των πραγμάτων από τον Σωκράτη.
3. Περιγράψτε την σωκρατική διαλεκτική. Πού αυτή οδηγεί; Πώς
επιτυγχάνεται;
4. Η ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης από τον Σωκράτη: ποια ρηξικέλευθη
αρχή εισήγαγε;
5. Γιατί είναι σημαντική η εισαγωγή του απόλυτου ορισμού στη διαλεκτική
του Σωκράτη;
Δ3.
6. Τι γνωρίζετε για την κατηγορία της αθεΐας κατά του Σωκράτη;
7. Γιατί η κατηγορία κατά του Σωκράτη για διαφθορά των νέων είχε
μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία της δίωξης του Σωκράτη;
8. Η θανατική καταδίκη του Σωκράτη.
Ε1. Ο ΠΛΑΤΩΝ
9. Η καταγωγή και η πολιτική διαμόρφωση του Πλάτωνος.
10. Τι γνωρίζετε για τα τρία ταξίδια του Πλάτωνος στη Σικελία;
11. Η ίδρυση της Ακαδημίας.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ερωτήσεις εισαγωγής (σς 34-42)
Δ2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην
ανθρώπινη σοφία και τι είδους αισθήματα ενέπνεε στους συγχρόνους
του η στάση του αυτή;
2. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για την αναζήτηση της
αλήθειας; Να δοθεί ένας σύντομος ορισμός για καθεμιά από αυτές.
3. Σε τι συγκλίνουν και σε τι αποκλίνουν οι απόψεις των σοφιστών και
του Σωκράτη σχετικά με τις παραδεδεγμένες αλήθειες;
4. Περιγράψτε την σωκρατική διαλεκτική. Πού αυτή οδηγεί; Πώς
επιτυγχάνεται;
5. Τι γνωρίζετε για την μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;
6. Σε ποια θέματα εστίασε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης,
καινοτομώντας σε σχέση με τους προγενέστερους φιλοσόφους;
7. Ποια νέα προβληματική εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφική σκέψη;
8. Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σωκράτη;
Δ3.
9. α. Ποιοι ήταν οι κατήγοροι του Σωκράτη και ποια η κατηγορία που
του προσήψαν; β. Από ποιο δικαστήριο κρίθηκε ένοχος και ποια ποινή
του επιβλήθηκε;
10. Με ποια πρόφαση μηνύθηκε ο Σωκράτης και ποια πραγματική αιτία
υποκρύπτονταν στο κατηγορητήριο;
Ε1. Ο ΠΛΑΤΩΝ
1. Ποια είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του
Πλάτωνα και τι γνωρίζετε για αυτή;
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή και την πολιτική διαμόρφωση του
Πλάτωνα;
3. α. Πόσα και ποια ταξίδια πραγματοποίησε ο Πλάτωνας στη Σικελία
και πώς κατέληξαν; β. Επέδρασαν στην πνευματική του εξέλιξη;
4. Πότε ίδρυσε ο Πλάτωνας την Ακαδημία και τι γνωρίζετε για αυτήν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου