11.12.10


ΑΡΧΑΙΑ  ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΣΤ: ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

1. Συμπληρώστε τον πίνακα:
ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
τοῦ ἐχθροῦτοῖς μείζοσιτάς ὀλιγίστας
τα πολλά
οἱ ἐλάχιστοι

2. Συμπληρώστε τα κενά με ο ή ω:

α. πτωχ___τερος
β. τιμι___τατος
γ. ῥοδαλ__τερος               
δ. ἐντιμ__τατος
ε. σοφ__τατος


3. Σωστό ή Λάθος; (Διορθώστε τα λανθασμένα):
α. εὐτυχής > συγκριτικός εὐτυχώτερος.
β. λάλος > υπερθετικός λαλίστατος.
γ. παλαιός > υπερθετικός παλαιότατος.
δ. πολύς > επίρρημα θετικού πολλῶς.
ε. πέρα > συγκριτικός περαιτέρω.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου