14.12.10


ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΣΤ: ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ –ΜΙ
Α. Σωστό – Λάθος (Διορθώστε τα λανθασμένα):
α. ἵστημι: γ’ ενικό οριστική ενεστώτα > ἵστησι.
β. δίδωμι: β’ αόριστος > ἒδωσα.
γ. ἵεμαι: απαρέμφατο β΄ αορίστου > εἷναι.
δ. τίθεμαι: γ΄ ενικό, προστακτικής β΄ αορίστου > θείσθω.
ε. ἵσταμαι: β΄ πληθυντικό, οριστική β΄ αορίστου > ἒστητε.
στ. τίθημι: γ΄ πληθυντικό, οριστική ενεστώτα > τιθέασι.

Β. Συμπληρώστε τον πίνακα:
οριστική


ἵεσθε

υποτακτική
τιθῆταιευκτική

σταῖεν


προστακτική
απρμφ.
μτχδούς-δοῦσα-δόν

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου