11.12.10


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΕΣΤ: Γ (1)1. Επιλέξτε το σωστό:1. Η Ε.Α.Π. ιδρύθηκε:
α. Σεπτέμβριο 1923
β. Οκτώβριο 1923
γ. Νοέμβριο 1923

2. Αποστολή της Ε.Α.Π. ήταν:
α. να προστατέψει τους πρόσφυγες από την αυθαιρεσία του ελλ. κράτους.
β. να τους παρέχει απασχόληση και οριστική στέγαση.
γ. να διασφαλίσει τις περιουσίες των προσφύγων.
3. Μία παράμετρος που έλαβε υπόψη της η Ε.Α.Π. ήταν και:
α. τα διαθέσιμα οικόπεδα που υπήρχαν στην Αττική.
β. η κινητικότητα των προσφύγων.
γ. ο τόπος προέλευσης των προσφύγων.

4. Η Ε.Α.Π. τερμάτισε τις εργασίες της:
α. το 1925.
β. το 1930.
γ. το 1928.


8 Μον.

2. Σωστό – Λάθος:

α. Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην Ε.Α.Π. δύο δάνεια που σύναψε για τις ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης.

β. Πρόσφυγες, καλλιεργητές δημητριακών εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και στη Δυτ. Θράκη.

γ. Δόθηκε έμφαση στη γεωργία, καθώς οι περισσότεροι πρόσφυγες ασχολούνταν με αυτήν στις πατρίδες τους.

δ. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία για να εποικισθούν παραμεθόριες περιοχές.

ε. Μαζί με το Υπ. Γεωργίας συνεργάστηκε και το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων.Απέναντι στις διώξεις των Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία αντέδρασε με την ίδρυση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής.

στ. Με τη λήξη των εργασιών της η Ε.Α.Π. μεταβίβασε την περιουσία της στους πρόσφυγες.


12 Μον.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου