8.11.10


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕΣΤ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΡΗΜΑΤΑ Β ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ –ΜΙ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. ἀνατίθημι, ἐφίσταμαι: γ πληθ. πρόσωπο ενεστώτα στην οριστική και ευκτική των ρημάτων, ίδια φωνή.

2. δίδωμι, ἀφίημι: κλίση προστακτικής ενεστώτα, ίδια φωνή.

3. παρίστημι, δίδωμι: β ενικό πρόσωπο προστακτικής, αορίστου β των ρημάτων, ίδια φωνή.

4. τίθεμαι, ἵεμαι: απαρέμφατα β αορίστου των ρημάτων, ίδια φωνή.

5. δίδομαι: κλίση οριστικής β αορίστου, του ρήματος, ίδια φωνή.
(5x4μ.)


Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου