19.11.10


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΕΣΤ: Α (2-4)

1. Αντιστοιχίστε τις σωστές απαντήσεις:1. Νοέμβριος 1919
2. 1914
3. Ιούλιος 1917
4. Ιούλιος 1914
5. Οκτώβρης 1918
6. Μάιος 1919
7. Αύγουστος 1922
8. Τέλη 1920
α. Επιστροφή προσφύγων στη Μ. Ασία και Αν. Θράκη.
β. Μικρασιατική Καταστροφή.
γ. Υπουργείο Περιθάλψεως
δ. Συνθήκη Νεϊγύ.
ε. Έλληνες πρόσφυγες από Βόρεια Ήπειρο.
στ. Απόβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
ζ. Ίδρυση Οργανισμού στη Θεσ/νίκη για άμεση περίθαλψη των προσφύγων.
η. Πατριαρχική Επιτροπή στην Κων/πολη.8 Μον.

2. Σωστό – Λάθος:

α. Η Συνθήκη του Νειγύ προέβλεπε την παραχώρηση της Αν. Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα.

β. Την περίοδο 1919-1921 έρχονται στην Ελλάδα Έλληνες, Αρμένιοι και Ρώσοι πρόσφυγες.

γ. Περίθαλψη για τις οικογένειες των εφέδρων και τις οικογένειες των θυμάτων του πολέμου, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1921.

δ. Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιλάμβανε ιδιαίτερο επίδομα στις πολύ φτωχές οικογένειες.

ε. Η παλιννόστηση των προσφύγων ξεκίνησε στο τέλος του 1918.Απέναντι στις διώξεις των Ελλήνων, η ελληνική ηγεσία αντέδρασε με την ίδρυση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής.

στ. Το Υπουργείο Περιθάλψεως μερίμνησε για την τμηματική παλιννόστηση των προσφύγων.

ζ. Η Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως ιδρύθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης.

η. Οι πρόσφυγες στεγάζονταν σε ειδικά καταλύματα που έφτιαξε το κράτος για αυτούς.

12 Μον.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου