16.9.10


1. Σημειώστε με (χ) τις σημασίες που μπορεί να πάρει η προτεινόμενη λέξη:

1. Αγαστός
□ Αγαπητός
□ Ανυπέρβλητος 
 □ Κατακριτέος   
□ Μεμπτός    
□ Αξιοθαύμαστος

2. Αγόγγυστος
□ Αγνώριστος
□ Αδιαμαρτύρητος
□ Καρτερικό  
□ Άγνωστος  
□ Ανάγωγος

3. Αιγίδα
□ Ασπίδα      
□ Αίγλη                      
□ Προστασία           
□ Ακτινοβολία                       
□ Αφάνεια

4. Δηκτικός
□ Αιχμηρός              
□ Διαλεχτός              
□ Επιλεκτικός           
□ Ενδεικτικός           
□ Οξύς

5. Εκθειάζω
□ Εκθέτω     
□ Παραθέτω
□ Εγκωμιάζω     
□ Εξυμνώ
□ Ιεροποιώ

6. Θωπεία
□ Χάιδεμα      
□ Ίαση
□ Ιατρεία
□ Θεραπεία
□ Θυσία

7. Καρατομώ
□ Μαυρίζω  
 □ Κουρσεύω
□ Αποκεφαλίζω  
□ Μοιράζω
□ Απολύω

8. Νευραλγικός
□ Νευρικός   
□ Ευπαθής
□ Διαταραγμένος
□ Ασύχαστος
□ Ευαίσθητος

9. Στέργω
□ Αποστέλλω
□ Βιάζομαι
□ Συγκατανεύω    
□ Συναινώ
□ Τρέχω

10. Χροιά
□ Χρησιμοποίηση
□ Απόχρωση     
□ Αίγλη
□ Κύρος
□ Χρήση

2. Να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο με έξεις που προτείνονται:
(κάποιες λέξεις περισσεύουν)
(συνείδηση, δεσμεύομαι, θέληση, είναι, ξεφεύγω, ύπαρξη,
δυνατότητα ανάγνωση, ενώνομαι, ικανότητα, επίγνωση)

Ο άνθρωπος είναι προικισμένος με το λογικό. Είναι ζωή που έχει του εαυτού της. Ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του, του συνάνθρωπου του. του παρελθόντος του και των.............. του μέλλοντός του. Αυτή η ……………… του εαυτού του σαν μιας ξεχωριστής οντότητας η επίγνωση του περιορισμένου, σύντομου χρόνου της ζωής και επιπλέον η επίγνωση του γεγονότος ότι χωρίς τη.................του γεννήθηκε και χωρίς τη θέληση του θα πεθάνει, πριν ή μετά από αυτούς που αγαπά, η επίγνωση ότι είναι μονός και ξεχωρισμένος από τους άλλους, αδύνατος μπροστά στις δυνάμεις της φύσης και της κοινωνίας, όλ' αυτά κάνουν την ατομική ξεκομμένη του …………….. αβάσταχτη φυλακή. Και ίσως θα τρελαινόταν αν δεν κατάφερνε να ελευθερωθεί από τη φυλακή αυτή, να.................από τη μόνωση και να ……………….   κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τους άλλους ανθρώπους, με τον έξω κόσμο.
Έριχ Φρομ: " Η τέχνη της αγάπης "


3. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις αντίθετες τους στη δεξιά στήλη.


  1. Αναρχία
  2. Εξοπλίζω
  3. Καθοδηγώ
  4. Σαφής
  5. Αυτόχθων
  6. Μεράκι
  7. Στιγμιαίος
  8. Ωφελώ
□ Έποικος
Παραπλανώ
□ Διηνεκής
□ Ξαρματώνω
□ Τάξη
□ Βλάπτω
□ Συγκεχυμένος
□ Ακαλαισθησία


4. Δώστε την έννοια των παρακάτω λέξεων. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κατάλληλη στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν.
1. Αδέκαστος: ...........
Αδίκαστος: ......... .........................
Ο ………………….. δικαστής δεν ήθελε να αφήσει καμιά υπόθεση να εκκρεμεί.
2. Έκκληση
Έκλυση: ....................................................
Κάνω.................σε όλους να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την .................των ηθών.
3. Οφειλή: .....................................................
Όφελος: .....................................................
Όταν οι πολίτες πληρώνουν.....................τους......................για το κράτος είναι πολλαπλό.
4. Κύρωση: ....................................................
Κίρρωση:...................................................
Επειδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με.................του ήπατος, το δικαστήριο αποφάσισε να μην του επιβληθεί καμία..................
5. Παλινοδία: ..................................................
Παλινωδία: ..................................................
Οι τελευταίες.................του υπουργού είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε.................απογοητεύοντας όσους τον γνώριζαν.


5. Να σημειωθεί η σωστή ορθογραφικά λέξη.


□ Αμβλείνοια
□ Δύσλειπτος
□ Εισιτήριο
□ Επιεικής
□ Καταδεικνύω
□ Ορημαγδός
□ Παρακόληση ·
□ Παρεπιδημώ
□ Σκευωρία□ Αμβλύ νια
□ Δύσληπτος
□ Εισητήριο
□ Επιηκής
□ Καταδικνύω
□ Ορυμαγδός
□ Παρακώλυση
□ Παρεπιδιμώ
□ Σκευορία□ Αμβλύνοια
□ Δίσληπτος
□ Εισιτύριο
  Επειικής
□ Καταδυκνείω
□ Ωρυμαγδός
□ Παρακόλυση
□ Παρεπιδιμμώ
Σκευορρία


6. Αντιστοιχίστε με τα κατάλληλα ουσιαστικά.

1. Στυγνός
2. Ευαγής
3. Ευοίωνες
4. Εφεκτική
5. Θεμιτό
6. Θεσπέσια
Καίρια
8. Καλοπροαίρετη
Ούριος
10. Σαρωτική

□ κριτική
□ στάση
□ νίκη
□ εγκληματίας
□ παρατήρηση
□ άνεμος
□ σκοπός
□ μέσο
□ προβλέψεις
□ ύπαρξη

7.

1. Αγέλη
□ Δυστυχισμένη
□ Κοπάδι
□ Περίλυπη
□ Όχλος
□ Ανώτερη

2. Αδιαφιλονίκητος
□ Ήρεμος
□ Ήσυχος
□ Αναμφισβήτητος  
□ Ειρηνικός
□ Βέβαιος

3. Αλλοτρίωση
□ Λύτρωση      
□ Σωτηρία
□ Επίλυση
□ Αποξένωση
□ Αλλοφροσύνη

4. Διαλογίζομαι
□ Συνομιλώ      
□ Συζητώ
□ Διαλέγομαι
□ Επικοινωνώ
□ Στοχάζομαι

5. Διηνεκής
□ Συνεχής       
□ Δανικός
□ Ακατάπαυστος     
□ Νικημένος
□ Ανίκητος
6. Έκδηλος
□ Φοβισμένος   
□ Ολοφάνερος     
□ Προφανής
□ Τρομαγμένος
□ Πασίδηλος

7. Κατατοπίζω
□ Τοποθετώ     
 □ Διαφωτίζω      
 □ Ενημερώνω
□ Εκτοπίζω      
□ Προσανατολίζω

8. Συγκερασμός
□ Συγκράτηση   
□ Σταθεροποίηση  
□ Συνδυασμός
 □ Επικράτηση   
□ Ανάμειξη

9. Υπεξαίρεση
□ Αρπαγή
□ Ιδιοποίηση      
 □ Σφετερισμός       
□ Καταπάτηση  
□ Εξύψωση

10. Φαιδρός
□ Ιλαρός
□ Κωμικός
□ Εσωτερικός
Πρόσθετος    
□ Αστείος

8. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που προτεί­νονται: (κάποιες λέξεις περισσεύουν)
(καταφεύγω, αρχή, δελεάζω, ηνία, αναπτερώνω, παραποιώ ενδίδω, γαλουχώ, φείδομαι, βαυκαλίζω, διασκευάζομαι, καταχρώμαι, αποπειρώμαι, καταναλώνω, αδημονώ )

1. Μετά τις τελευταίες νίκες της ποδοσφαιρικής ομάδας το ηθικό των παι­κτών .................. 2..................να τον εμποδίσω να προβεί σ' αυτή την ενέργεια. Δεν κατάφερα τίποτα.
3. Οι γονείς πρέπει να.................τα παιδιά τους με αξίες και ιδανικά.
4. Η προπαγάνδα που ασκείται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης................. τους πολίτες.
5. Οι διαφημίσεις προϊόντων........."........      τους ανθρώπους και τους ωθούν στην αγορά τους.
6.    Πολλά λογοτεχνικά έργα..................σε τηλεοπτικές σειρές.
7. Ο υπουργός παρά τις ισχυρές πιέσεις από τους αγρότες δεν................. σε παράλογα αιτήματα.
8. Οι νέοι.................να πάρουν από τους μεγαλύτερους τα.................της κοινωνίας.
9. Υπάλληλος τράπεζας.................μεγάλο χρηματικό ποσό και................. στο εξωτερικό.
10. Προκειμένου να πετύχει το στόχο του δε.................προσπαθειών.

9. Βρείτε τη σωστή ορθογραφία.
1. Ορισμένα ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής είναι (ετερόκλιτα, ετερόκλητα ).
2. Ο (μακροχρόνιος, μακρινός) αγώνας έφερε τα. αποτελέσματα του.
3. Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα (μετράει, αριθμεί) έντεκα παίκτες.
4. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του αποφασίστηκε να (μεταβιβαστεί, μεταφερθεί) σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.
5. Στο έγγραφο (διατυπώνονταν, αποτυπώνονταν) παράπονα για την κακή λειτουργία της υπηρεσίας.
6. Για. να παρθούν αποφάσεις έγιναν πέντε (συνεχείς, συνεχόμενες) συνελεύσεις.
7. Οι ανά τον κόσμο αποικιστές τις περισσότερες φορές αντιμετώπισαν τις αντιδράσεις των (εγγενών, γηγενών).
8. Μετά από την (εγγραφή, καταγραφή) των καταστροφών, ξεκίνησε η αποκατάσταση των (πληγωμένων, πληγέντων).
9. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων σπουδαστών στο εξωτερικό είναι (απότακτοι, ανυπότακτοι).
10. Όλη τη μέρα είχα το (προαίσθημα, συναίσθημα) ότι θα συμβεί κάτι ευχάριστο.

10. Στις παρακάτω προτάσεις να αντικατασταθεί η υπογραμμισμένη ξενική λέξη από την αντίστοιχη ελληνική.
1. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σοβαρά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
2. Είχε το αβαντάζ ότι ο πατέρας του ήταν έμπορος κι έτσι. θα ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του.
3. Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τους μαθητές να γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τεστ, για. να ελέγχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι δάσκαλοι τους τις γνώσεις τους.
4. Στη χώρα μας υπάρχουν ινστιτούτα ξένων χωρών που συμβάλλουν στην επαφή ανάμεσα στους λαούς και στη διάδοση του πολιτισμού.
5. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είχα χάσει. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι στον επόμενο αγώνα θα έπαιρνα τη ρεβάνς.
6. Οι πολιτικοί αναθέτουν το σχεδιασμό του ίματζ τους σε ειδικούς που με­λετούν τις επιθυμίες και τις αντιδράσεις του κόσμου.
7. Σε νεαρή ακόμα ηλικία βρισκόταν στο ζενίθ της δημιουργικότητας του.
8. Όλοι οι αθλητές έχουν σα στόχο να καταρρίψουν έστω κι ένα ρεκόρ στο άθλημα που αγωνίζονται.
9. Το θέμα. του αφοπλισμού που αφορά ολόκληρο τον πλανήτη, θα συζη­τηθεί σε διεθνή φόρουμ.
10. Σ: ένα μικρό μπλοκ γράφω καθημερινά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν τόσο τις δικές μου όσο και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας μου.

11. Να σημειωθεί με (χ) η σωστή γραφή των λέξεων:

1. □ Αμιλλα
2. □ Αλλοστε
3. □ Εφράδεια
4. □ Εύνοια
□ Αμιλα
□ Αλλωστε
□ Ευφράδεια
□ Εύννοια
□ Αμμιλλα
□ Άλουστε
□ Ευράδεια
□ Εύνια


5.
Θαλερός

Θαλλερός

Θαλαιρός
6.
Καταρέω

Καταρρέω

Κατταρέ(0
7.
Πληθόρα

Πληθώρα

Πληθώρρα
8.
Παραίνεση

Παρένεση

Παρέναιση
9.
Προσιδιάζω

Προσσιδειάζω

Προσειδιάζο)
10.
Στοιχειόδης

Στειχοιώδης
Στηχειώδης
12. Στις προτάσεις που ακολουθούν, να συμπληρωθεί το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ στον κατάλληλο αριθμό και πτώση.
1................ είναι οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία.
2. Η φορολογία που επιβλήθηκε είναι.................υψηλή.
3. Λέγεται πως τα.................παιδιά είναι ευτυχία.
4. Λόγω των.................ασχολιών του τον τελευταίο καιρό δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή.
5. Η.................μεγάλη του επιθυμία να ξαναδεί τον τόπο που γεννήθηκε, διέλυσε τους ενδοιασμούς του για το μεγάλο ταξίδι.
6..................κόσμος συρρέει κάθε χρόνο στο ιστορικό μοναστήρι της περιοχής.
7. Κάθε καλοκαίρι.................άνθρωποι για διάφορους λόγους πνίγονται στις θάλασσες.
8. Καλύτερα να μην τον επισκεφτείς, γιατί είναι.................άσχημα.
9. Επειδή τα.................λόγια είναι φτώχεια, καιρός για δράση!
10. Άφησε τις................. δικαιολογίες και παραδέξου επιτέλους το λάθος σου!

13. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που προτεί­νονται: (κάποιες λέξεις περισσεύουν)
(υπόνοια, προβολή, ουτοπία, πενία, ανάμειξη, αποψίλωση, θνησιμότητα, πρό­τυπο, εγκύκλιος, αποπλάνηση, υποκουλτούρα, ευθιξία, ψευδαίσθηση, δίλημ­μα, ασυλία, ίνδαλμα )

Η .................του δάσους θα ξεκινήσει σταδιακά από την επόμενη χρονιά.
Η.............ανηλίκου είναι αδίκημα και τιμωρείται ποινικά.
Όταν οι Έλληνες έφτασαν στην Προύσα, αντιμετώπισαν το................. να μείνουν και να προστατεύσουν τις εκεί περιοχές ή να προχωρήσουν στο εσωτερικό της Μ. Ασίας.
4. Ο τύπος γυναίκας που προβάλλεται μέσα στις διαφημίσεις αποτελεί το .................πολλών γυναικών.
5. Κατά καιρούς στέλνονται στα σχολεία................. με σκοπό να ρυθμί­σουν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου.
6. Μετά τις ................. που καλλιεργήθηκαν από τα έντυπα μέσα ενημέ­ρωσης για.................του υπουργού οικονομικών σε τεράστιο οικονομι­κό σκάνδαλο, ο εν λόγω υπουργός είχε την.................να παραιτηθεί από
το αξίωμα του. μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση χωρίς να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του..................
7. Στις χώρες του τρίτου κόσμου τα ποσοστά.................είναι υψηλά.
8. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η γλωσσική.................που παρατηρείται στους νέους.
9. Αρκετοί άνθρωποι έχουν την.................ότι ψυχαγωγούνται σωστά με πλήθος προϊόντων..................
10. Θα ήταν.................αν ελπίζαμε ότι θα απαγορευτεί η χρήση πυρηνικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

14. Σημειώστε με (χ) τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:
1. Αδόκητος
□ Αναμενόμενος        Δίκαιος           Δηκτικός        Προσδοκώμενος        Δόλιος
2. Δημόσιος
□ Προσωπικός          Διεθνής          Εθνικός         Ιδιαίτερος                  Εποχιακός
3. Ερεθίζω
□ Καταπραΰνω            Εθίζω            Ημερεύω       Κατευνάζω                 Γαλήνευα
4. Εχέμυθος
□ Αμύθητος              Αποκαλυπτικός          Ακριτόμυθος              Εκμυστηρευτικός       Προδότης
5. Μωρός
 Ευφυής                       Άσχημος        Άμορφος        Άμοιρος                      Έξυπνος
6. Πρανής
□ Ανηφορικός           Απλανής         Πράος           Επίπεδος                    Κρίσιμος
7. Ραπίζω
□ Χαϊδεύω                Προετοιμάζω            Στήνω             Χαϊδολογώ      Ενθαρρύνω
8. Υστερόβουλος
Αυτόβουλος          Μελλοντικός              Τίμιος                         Βαλτός            Ειλικρινή

15. Δώστε την έννοια των παρακάτω λέξεων. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κατάλληλη στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν.
1. Ανίερος: .....................................................................................................
Ανιαρός: .....................................................................................................
Στο τέλος η συζήτηση έγινε..................Τότε πήρε το λόγο ο Γιώργος κι όσα ξεστόμισε χαρακτηρίστηκαν από όλους...................
2. Εξάρτυση: ..................................................................................................
Εξάρτηση: ..................................................................................................
Ο λοχίας ζήτησε από τους στρατιώτες να ετοιμάσουν την.................τους και να παρουσιαστούν για να πάρουν όπλα.
Θα πρέπει, να μας προβληματίζει η.................τόσων νέων από το κάπνι­σμα.
3. Λογοκλόπος: ..............................................................................................
Λογοκόπος: ................................................................................................
Τον κατηγόρησαν..................γιατί τα περισσότερα απ' όσα έγραφε στο βιβλίο του ήταν σκέψεις άλλων που τις οικειοποιήθηκε.
Τους ανθρώπους που φλυαρούν, τους ονομάζουμε...................
4. Σορός:.........................................................................................................
Σωρός: ........................................................................................................
Ο.................των σκουπιδιών μέρα με τη μέρα. αυξάνονταν.
Η.................του μεταφέρθηκε με αεροπλάνο για να ταφεί στη γενέτειρα του.
5. Ψιλός:.........................................................................................................
Ψηλός:........................................................................................................
Η φωνή του ήταν ιδιαίτερα..................
Ο πιο.................της παρέας ήταν ο Γιάννης.

16. Στις παρακάτω προτάσεις να αντικατασταθεί η υπογραμμισμένη ξε­νική λέξη από την αντίστοιχη ελληνική.
1. Στην ιστορία πολλές φορές έχει επιβληθεί εμπάργκο από διεθνείς ορ­γανισμούς σε χώρες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα και απει­λούν την ειρήνη.
2. Η ανακάλυψη του τηλεκοντρόλ, έκανε ακόμα πιο άνετη την ψυχαγωγία μας μέσοι της τηλεόρασης.
3. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, η κυβέρ­νηση αποφάσισε να βάλει πλαφόν στις τιμές πώλησης των καυσίμων.
4. Μετά τις απειλές που δέχτηκε για τη ζωή του επισκέφτηκε ινκόγ(κ)νιτο την πατρίδα του.
5. Λέγεται ότι αν δεν προέρχεσαι από πολιτική οικογένεια είναι δύσκολο να εισχωρήσεις στην κάστα της πολιτικής.
6. Όταν είδε το γιο του αιμόφυρτο, έπαθε σοκ και χρειάστηκε η επέμβαση γιατρού για να συνέλθει.
7. Όλα. αυτά τα χρόνια καλλιεργούσε πολύ προσεκτικά το προφίλ του κι έτσι τώρα χαίρει της εκτίμησης όλων.
8. Πιστεύεται ότι η ύπαρξη ή μη της αίσθησης του χιούμορ σε έναν άν­θρωπο δείχνει και το βαθμό ευφυΐας του.
9. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συζήτηση, γιατί το πάνελ αποτελού­σαν διακεκριμένες προσωπικότητες του τόπου.
10.   Η πυρκαγιά στον ιερό ναό δεν ήταν ατύχημα αλλά σαμποτάζ.

17. Να σχηματίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά και τα επίθετα των παρα­κάτω ρημάτων:
1. Καταδέχομαι:.................................................................................
2. Αναβάλλω: .......................................................................
3. Επιδεικνύω:...........................................................................
4. Εμβάλλω: ...........................................................................
5. Προεξαγγέλλω:..............................................................................
6. Διαπραγματεύομαι:....................................................................
7. Προαιρούμαι:.............................................................
8. Μεθίσταμαι:.......................................................................
9. Εισπράττω: ......................:...............................
10. Παραπέμπω:.....................................................................
11. Καλλιεργώ: .........................................................
12. Επανορθώνω:.....................................................
13. Υποστηρίζω:...........................................................
14. Ανατρέπω ........................................................
15. Εμφανίζω: .......................................................

18. Να σημειωθεί με (χ) η σωστή γραφή των λέξη:
1.
Αρρητος
Α ρητός
Αρρυτος
2.
Βιωτικός
Βιοτηκός
Βιοτικός
3.
Δυσσφιμίζω
Δυσφημίζω
Δυσφυμίζω
4.
Επίδωση
Επίδοση
Επύδοση
5.
Επύροια
Επήρια
Επήρεια
6.
Λιβελογράφημα
Λιβελλογράφημα □
Λιβελογράφημμα
7.
Ονυδείζω
Ονιδείζω
Ονειδίζω
8.
Παλιγγενεσία
Παλιγεννεσία
Παλιγενεσία
9.
Παρωχημένος
Παρωχημένος
Π
Παροχυμμένος
10
Στενωπός
Στενοπός
Στενωππός

19. Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα με τα κατάλληλα ουσιαστικά:
1.
Τεκμαρτό
ελπίδες:
2.
Εξίτηλο
έρευνα:
3.
Αίσιο
τίτλος:
4.
Τυραννικό
οίνος:
5.
Σχολαστική
πολίτευμα:
6.
Τολμηρή
εισόδημα:
7.
Φρούδες
συνεργασία:
8.
Ψευδεπίγραφος
χρώμα:
9.
Αγαστή
τέλος:
10.
Ακρατος
απόφαση:

20. Σημειώστε με (χ) τις σημασίες που μπορεί να πάρει η προτεινόμενη
λέξη:
1. Αδέκαστος
□ Άφραγκος □ Αδωροδόκητος   □ Άδικος    □ Διαβρωμένος   □ Αδιάφθορος
2. Αίγλη
□ Ακτινοβολία □ Απαλλαγή □ Άφεση     □ Δόξα □ Λαμπρότητα
3. Αλώβητος
□ Άδολος □ Ακίνδυνος □ Ακέραιος □ Απλήγωτος     □ Καθαρός
4. Διεκπεραιώνω
□ Παρασύρω □ Περνώ □ Τελειώνω □ Παραγγέλλω   □ Αποπερατώνω
5. Εκούσιος
□ Οικειοθελής □ Παραπλήσιος     □ Κοντινός □ Εθελοντικός    □ Ξακουστός
6. Εμπεδώνω
□ Διδάσκω □ Διαδίδω □ Επιμένω   □ Σταθεροποιώ   □ Στερεώνω
7. Εφικτός
□ Πραγματοποιήσιμος     □ Ευαίσθητος       □ Προσιτός □ Αισθαντικός    □ Πρακτικός
8. Θρυαλλίδα
□ Θρύψαλο □ Ψηφίδα □ Γυαλί      □ Φιτίλι □ Αφορμή
9. Κομπορρημονώ
□ Κομπάζω □ Παραπονιέμαι    □ Γκρινιάζω □ Υπεραίρομαι   □ Ρητορεύω
10. Υπερακοντίζω
□ Ξεπερνώ □ Υπερεκτιμώ       □ Σκοπεύω  □ Υπερβάλλω    □ Υπερτερώ


21. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που προτεί­νονται: (κάποιες λέξεις περισσεύουν)
διακρατικός, βραχύβιος, επονείδιστος, απαραίτητος, απαράγραπτος, επαΐων, απόρρητος, βέβηλος, τιμαλφής, δεινός, αυτόκλητος, παρακρατικός, δυσμενής
1.   Κάθε άνθρωπος έχει φυσικά...............δικαιώματα ζωής, τιμής και περιουσίας.
2. Τα …………………  φυλάσσονται με προσοχή μέσα σε χρηματοκιβώτια
3. Ενώ δεν τον κάλεσα στη γιορτή μου, ήρθε ………………….
4. Η συνθήκη των Σεβρών υπήρξε η πιο............... απ' όλες τις συνθήκες που σφράγισαν τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.
5. Η σύληση των τάφων αποτελεί...............πράξη.
6. Ο Δημοσθένης έχε, μείνει στην ιστορία ως...............ρήτορας. ·
7. Η συνεργασία των κρατών σε διεθνή προβλήματα επιτυγχάνεται, με ………………………… συμφωνίες.
8.   Η ανάρμοστη συμπεριφορά του είχε ως αποτέλεσμα να πάρει ………………….. μετάθεση προς σωφρονισμό.
9   Η συζήτηση των νέων με ……………………. πάνω στα διάφορα επαγγέλματα θα τους βοήθησε, στη σωστή εκλογή του επαγγέλματος που
10.   Η υποχώρηση σε εθνικά θέματα αποτελεί…………………. πράξη.

22. Δώστε την έννοια των παρακάτω λέξεων. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κατάλληλη στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν.
1. Απρόσβλητος: ...........................................................
Απρόσιτος: ................................................................
Ενώ είναι πολύ καλός καθηγητής είναι.................κι αυτός είναι ο λόγος που τον αντιπαθούν τα παιδιά.
 Ύστερα από την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι τώρα πια ήταν.................από οποιαδήποτε επίθεση.
2. Επίσχεση: ..................................................
Υπόσχεση: .................................................
Δεν κράτησες την................. που μου έδωσες.
Οι εργάτες μετά από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων για. διάστημα ενός έτους προχώρησαν σε................. εργασίας.
3. Χρεία:.......................................................................
Χροιά: ...................................................................
Σε πολλές χώρες της Αφρικής η.................ύδατος είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.
Μου άρεσε η ................. της φωνής της..
4. Λοιμός: ....................................................
Λιμός: .............................................................
Τα παλιά χρόνια, όταν υπήρχε..................γινόταν έλεγχος των εισερχό­μενων στις πόλεις.
................. πλήττει τις τριτοκοσμικές χώρες Οι/ πρέπει να μας απα­σχολεί όλους. Ί
5. Πρόληψη: ....................................
Πρόσληψη: ............................. υπουργείο εξωτερικών έγινε παράνομα
Σκοπός της ποινής πρέπει να είναι η..................... αδικήματος.

23. Αποδώστε μονολεκτικά τις επόμενες εκφράσεις:
1.
Ξύλο απελέκητο·
2.
Επιβάλλω φραγμούς:
3.
Αναπτερώνω το ηθικό·
4.
Έρχομαι πίσω:
5.
Ανώτατο σημείο:
6.
Συγκοπή καρδιάς:
7.
Με ελεύθερη βούληση:
8.
Σχηματίζω σύνολο:
9.
Έχω χρέος:
10
Ρίχνω άγκυρα:

24. Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις με σύνθετες - πα­ράγωγες λέξεις του ρήματος δέχομαι.
1.   Ύστερα από πολύωρη συζήτηση.................το λάθος του και ζήτησε συγνώμη.
2. Ο πρόεδρος της Γαλλίας επιφύλαξε θερμή.................στον Έλληνα
ομόλογο του.
3. Το αρδευτικό έργο δεν.................καμία βελτίωση.
4. Τα γεγονότα.................το ένα το άλλο, χωρίς να μπορεί να τα ελέγξει.
   Η.................των κλοπιμαίων είναι παράνομη πράξη.
6. Με ικανοποίησε ιδιαίτεοα η …………………. ότι  η πρόταση μου ήταν σαφώς καλύτερη από τη δική του.
7. Της ζήτησαν να γίνει πρόεδρος του ιδρύματος αλλά δεν ………………… την  πρόταση τους παρά. το γεγονός ότι τη θεωρούσε τιμητική.
8.   Η κατασκευαστική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η κατασκευή του δρόμου θα έχει ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
25. Να σημειωθεί με (χ) η σωστή γραφή των λέξεων:
1.
Αδελφοσύνη
Αδελφωσύνη
Αδελφοσήνη
2.
Εποικοδομητικός
Εποικοδομιτικός
Επικοδομητικός
3.
Έμμεσος
Έμεσος
'Εμεσσος
4.
Επικύνδινος
Επικύνδυνος
Επικίνδυνος
5.
Μύνήμα
Μήνυμα
Μύνυμα
6.
Οικιοθελής
Οικειοθελής
Οικοιοθελής
7.
Παχηλός
Παχυλός
Παχυλλός
8.
Παρελκηστικός
Παρελκιστικός
Παρελκυστικός
9.
Πειθήνιος
Πηθήνιος
Πηθίνιος
10
Συγγεκαλυμένος
Συγκεκαλυμμένος □
Συγκεκαλημένος

26. Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα με τα κατάλληλα ουσιαστικά:
I.
Αναρμόδιος
□ άποψη
2.
Τεταμένη
□ υποθήκη
3.
Τελεσίδικη
□ διαδικασία
4.
Πολιτική
□ δυσπραγία
5.
Χρονοβόρα.
□ φλυαρία
6.
Ψυχρή
□ υπάλληλος
7.
Άδηλοι
□ ατμόσφαιρα
8.
Αιρετική
□ σχέση
9.
Ακατάσχετη
□ απόφαση
10.
Οικονομική
□ πόροι

27. Σημειώστε με (χ) τις σημασίες που μπορεί να πάρει η προτεινόμενη λέξη:

1. Αγορεύω
Δημηγορώ     
Απαγορεύω     
 Ψάχνω      
ρητορεύω     
Περιορίζω

2. Αδρανής
□ Ασταθής       
Απαθής   
 Ουδέτερος  
Στάσιμος      
Επιπόλαιος

3. Ακροθιγώς
□ Σφαιρικά       
Επιπόλαια   
Επιφανειακά
Πολύπλευρα  
Ακραία

4. Διαβάλλω
□ Τοποθετώ     
Δυσφημώ
Πυροβολώ   
Σκοπεύω   
Συκοφαντώ

5. Έγκληση
Καταγγελία   
Πρόσκληση     
Κάλεσμα    
Μήνυση       
Επίκληση

6. Επιβλητικός
εντυπωσιακός       
 μεγαλοπρεπής
Βαλλόμενος
Επιτιθέμενος 
Ορμητικός

8 Ιαχή
Αλαλαγμός    
Πόνος
Μαρτύριο    
Επίθεση
Κραυγή

 Καγχάζω
Αναγελώ       
Κομπάζω
Αγκομαχώ   
Κοπιάζω       
Χλευάζω

10. Οδύνη
 Άλγος
Διανόηση  
πόνος
ευφυΐα
ηδονή


28. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που προτείνονται: (κάποιες λέξεις περισσεύουν).
(διασπάθιση, ελπίδα, ανασκόπηση, εναποθέτω, αιγίδα, αποκλιμάκωση, επέμ­βαση, τιμή, γεφύρωση, δυστυχία, αποπεράτωση, εμβάθυνση, δυσαρμονία, τε­λωνίζω, τεκταινόμενα, έκβαση, προτίμηση)

1. Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης έγιναν υπό την ……………………  του υπουργείου πολιτισμού.
2. Τα χρήματα για την ……………………. του ναού συγκεντρώθηκαν με εράνους.
3. Στο τέλος κάθε χρόνου συνηθίζω να κάνω μία …………………… γεγονότων της χρονιάς που πέρασε.
4. Μόνο με αμοιβαίες υποχωρήσεις θα επιτευχθεί η …………………… του χάσμα­τος ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους.
5. Η …………………. του δημόσιου χρήματος …………………. το ελληνικό κράτος από τη δημιουργία του.
6. Αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται μία …………………….. ανάμεσα σ' αυτό που εί­ναι και σ' αυτό που θα ήθελαν να είναι.
7. Δύο ώρες προσπαθούσα να γράψω την έκθεση, αλλά δεν τα κατάφερα.  Είχα ……………… απόψεων.
8. Όλοι περίμεναν με αγωνία την ………………….. των διαπραγματεύσεων για την ………………………… της έντασης που δημιουργήθηκε στον Περσικό κόλπο.
9. Για να κατανοήσει κανείς τα ………………….. στον πολιτικό τομέα δεν αρκεί μία επιφανειακή θεώρηση. Απαιτείται ………………… .
10. Μετά τη δύσκολη χειρουργική …………………. οι γιατροί ………………….. τις ελ­πίδες τους στο Θεό.

29. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις αντίθετες τους στη δεξιά στήλη, τοποθετώντας τον κατάλληλο αριθμό στο τετρά­γωνο.

1. Ευνοώ
2. Εντείνω
3. Αναμορφώνω
4. Ξεσηκώνω
5. Συντηρώ
6. Ταλαντεύομαι
7. Επιπλήττω
8. Υποχωρώ

□ Αποκρυσταλλώνω
□ Καταπραΰνω
□ Παρακωλύω
□ Εγκωμιάζω
□ Χαλαρώνω
□ Προοδεύω
□ Αλλοιώνω
□ Παγιώνω

1. Αβάσιμος
□ Ασταθής    
Αστήριχτος    
Ανυπόστατος 
Υπαρκτός       
Αναπληρωματικό       

2. Αδαής
□ Ειδήμονας  
Άπειρος         
Ακατάρτιστος
Ανήκουστος   
Αμύητος

3. Δεσπόζω
□ Ασπάζομαι 
Υπερέχω        
Διατάζω         
Υπέρκειμαι     
Διακινώ

4. Εγείρω
 Αξιώνω         
Αγριεύω         
Αφυπνίζω      
Στρέφω          
Ανυψώνω

5. Κορεσμένος
□ Αποκαμωμένος    
Κουρασμένος 
Χορτασμένος 
Υπερπλήρης   
Απόκρυφος

6. Λήθη
□ Σκληρότητα                       
Πέτρα            
Λησμονιά        
Αυθεντικότητα          
Ξεχασιά

Μέμφομαι
□ Ζηλεύω        
Φθονώ            
Κατηγορώ       
Ψέγω  
Κατακρίνω

8. Νουθεσία
Συμβουλή      
Έθιμο 
Παραίνεση     
Νόμος
Δασκάλεμα

9 Πλεκτάνη
Δολοπλοκία   
Ραδιουργία     
Σύνθεση         
Σκευωρία       
Μηχανορραφία

10. Συνεπίκουρος
Επιτρεπτός    
Συμπαραστάτης         
Συνυπεύθυνος        
Αίτιος 
Συνεργάτης


31. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις(κάποιες περισσεύουν)
(επαχθής, εύθετος, τυχαία, ημιθανής, αδιαφανής, πρόσοψη, μεθοδεύω, αέναος, εποφθαλμιώ, σωστικός, απολυταρχικός, περιττός, όμορος, παραδειγματικά, επάξια, αρωγός)
1. Η ………………….. πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό υπάρχει από καταβολής κόσμου.
2.   Ο διαγωνισμός στο δημόσιο τομέα έγινε με …………………….  διαδικασίες.
3. Στα …………………… καθεστώτα καταπατούνται όλα τα δικαιώματα των πολι­τών.
4. Συχνά καταφεύγουμε στο Θεό, ζητώντας του να γίνει …………………… στα βά­σανα μας.
5. Οι όροι των δανείων τις περισσότερες φορές είναι ……………………… για τον δανειοδοτούμενο.
6. Οι Έλληνες μαθητές εκπροσώπησαν ……………………… τη χώρα τους στο διε­θνή μαθηματικό διαγωνισμό.
7. Ορισμένες χώρες ακόμα και σήμερα ………………… εδάφη ……………….. χω­ρών και ……………..  τρόπους απόκτησης τους.
8. Ανακοινώθηκε η έναρξη κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στο δια­γωνισμό …………………. υπαλλήλων που θα διενεργηθεί σε ………………. χρο­νικό διάστημα.
9. Τα ……………. συνεργεία ανακάλυψαν το παιδί σε ………………..  κατάσταση.
10. Απαίτησε από το διευθυντή του σχολείου να τιμωρήσει ………………….. το μαθητή.

32. Συμπληρώστε τις αντίθετες έννοιες που μπορούν να πάρουν οι παρα­κάτω λέξεις:
1.
Αμαθής:
2.
Διαβαίνω:
3.
Ενάγων:
4.
Κατατάσσω
5.
Μικτός:
6.
Μισεμός:
7.
Ρυθμίζω:
8.
Σοβαρός:


1. Αδυσώπητος
 Αμείλικτος     
ανηλεής  
Ασταμάτητος 
σιωπηλός       
απηνής   

2. Ακραιφνής
□ Αληθές      
Πραγματικός 
 Ανακριβής    
Ειλικρινής      
Άδολος

3. Εκμαυλίζω
Διαφθείρω        
Ξελογιάζω   
Τραυλίζω       
Βολιδοσκοπώ   
Διαβάζω

4. Ενάργεια
□ Καθυστέρηση   
Αργοπορία
Διαύγεια         
Σαφήνεια        
Ευκρίνεια

5. Εξανδραποδίζω
Υποδουλώνω                         
Σκλαβώνω   
Εξορία                        
Σκληραγωγία   
Εκδίωξη

6. Επαρκής
Ικανοποιητικός           
Ακραίος         
Εγκρατής      
Αρκετός     
Εγωιστής

7. Ευτελής
Υπέροχος       
Πενιχρός        
Τιποτένιος     
Τέλειος          
Κατώτερος

8. Κωλυσιεργώ
Παρακωλύω  
Παρεμποδίζω    
Εργάζομαι       
Περιγελώ    
Κοροϊδεύω

9. Μέθεξη
Επικοινωνία
θυμός                 
Μεθύσι           
Οινοποσία      
Συμμετοχή

10. Ραγδαίος
Ορμητικός     
Κατακλυσμικός      
Βίαιος 
Ακάθεκτος     
Μέτριος


33. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις (κάποιες περισσεύουν).
(υπανάπτυκτος, παριστάμενος, έφεσή, θεραπευτικός, μεταλλι­κός, καταπάτηση, έξαρση, εμπάθεια, ετυμηγορία, αδιάλειπτες, ελιξίριο, ευμάρεια, εκκεντρικός, παθογένεια, υποτίμηση, κατάληψη, δι­καίωση, μισαλλοδοξία, ιαματικός, αντίθεση, ζοφερός )
1. Οι …………………… κάθε εποχής προσπάθησαν να βρουν το ………………………. της νεότητας.
2. Ο φανατισμένος άνθρωπος αντιμετωπίζει με ………………και ………………..  κάθε αντίθετη στα πιστεύω του άποψη.
3. Φαινόμενα κοινωνικής ……………………..  όπως, η βία και η εγκληματικότητα,  ο ρατσισμός κ.α., βρίσκονται σε ………………….. .
4. Οι ………………… στο δικαστήριο περίμεναν με αγωνία την ……………… που δε θα αργούσε να ακουστεί.
5. Η …………………. εικόνα που παρατηρείται στις ανεπτυγμένες κοινωνίες έρχεται σε προκλητική ………………… με την εικόνα της αθλιότητας που παρουσιάζει ο …………………………… κόσμος.
6. Ανέκαθεν είχε ……………….. στα μαθηματικά, αλλά αν έφτασε εκεί που έφτασε, είναι αποτέλεσμα ………………………… και επίμονης προσπάθειας.
7. Μετά την τελευταία ……………………… του νομίσματος το μέλλον της ελληνι­κής οικονομίας προοιωνίζεται …………………. .
8. Από την αρχαιότητα ακόμα ήταν γνωστές οι …………………… ιδιότητες των …………………………
νερών σε όλη την Ελλάδα.
9. Οι άνθρωποι στην προσπάθεια τους να ξεχωρίσουν γίνονται ……………………….. και …………………. .
10.Η …………………… δημόσιων κτιρίων και δρόμων ως μέσο πίεσης για την ικα­νοποίηση αιτημάτων έχει ως αποτέλεσμα την ………………….. των δικαιωμά­των των συνανθρώπων μας.

34. Σημειώστε με (χ) τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:
1. Άκοσμος Ι
Ευγενής        Έκτακτος  Εύτακτος      Αόριστος        Ευάλωτος
2. Αναλογίζομαι
□ Υπολογίζω     □ Προτιμώ Αδιαφορώ     Αψηφώ  Υποθέτω
3.Εξάρτηση
Αποκόλληση   □ Δέσμευση   Υπόσχεση        απεξάρτηση    απελευθέρωση
4. Ευχέρεια
Δυσκολία       □ Απώλεια     Επιλογή           Προτίμηση      Ζόρι
5. Λαθραίος
Ολοφάνερος   □ Αθρόος           Κρυφός       Δηλωμένος     Σπάνιος
6. Υποκριτής
□ Επικριτής      Ειλικρινής   Τίμιος  Φιλαλήθης       Κρίσιμος
7., Φιλόπονος
 Τεμπέλης       □ Άκαρδος Οκνός   Κηφήνας          Ράθυμος
8. Χορηγώ
Αποστερώ      □ Οδηγώ Αφαιρώ      Παίρνω           Εκτρέπω

35. Δώστε την έννοια των παρακάτω λέξεων. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κατάλληλη στα κενά των προτάσεων που ακολουθούν.
1. Ακράτητος: …………………………………………………………………
Άκρατος: …………………………………………………………………………
Όρμησε …………………… στο γήπεδο και τους εντυπωσίασε όλους.
Οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν ………............. οίνο.
2. Επεκτείνω: ………………………………………………………………..
Εκτί(ν)ω: ………………………………………………………………………..
Αποφάσισε να ……………………….. τις επιχειρήσεις του και σε άλλες πόλεις. \
Ο εγκληματίας …………………..  ποινή είκοσι ετών.
3. Τεχνητός: ………………………………………………………………….
Τεχνικός: ...........................................................................
Ένας ιδιαίτερα ……………………….. ποδοσφαιριστής γίνεται εύκολα ίνδαλμα των ποδοσφαιρόφιλων.
Το πάρκο κοσμούσε ένας………………………….. καταρράκτης.
4. θαμπός: ……………………………………………………………………
Θολός: ………………………………………………………………………….
Στο …………………… από καυσαέρια ουρανό ξεπρόβαλλε ένας ωχρός ήλιος.
Τα …………………. νερά της λίμνης με έκαναν να χάσω κάθε διάθεση να κολυμπήσω.
5. Έφορος: …………………………………………………………………..
Εύφορος: …………………………………………………………………….
Ο Θ. Φαρμακίδης διετέλεσε επί Καποδίστρια ………………………. της παιδείας.
Ο Θεσσαλικός κάμπος εξακολουθεί, παρά την εντατική καλλιέργεια να είναι …………………. .

36. Αντιστοιχίστε τις επόμενες περιφράσεις της αριστερής στήλης με τη μονολεκτική τους απόδοση
      Φύλακας αρχαιοτήτων      Αξίωμα
      Δαπανώ ασυλλόγιστα        Σκοπεύω
      Αυταπόδεικτη αρχή          Έφορος
      Ψυχική αντοχή                  Τελειώνω
      Χύνω λάδι στη φωτιά        Σκορπίζω
      Βρασμός ψυχής                 Θυμός
      Βάζω στόχο                      Πρόστυχος
      Ελεεινής ποιότητας           Ερεθίζω
      Λογικό ον                          Άνθρωπος
      Φέρνω σε πέρας               Εγκαρτέρηση

37. Να συμπληρώσετε τα κενά με παράγωγες λέξεις του ίσταμαι.
1. Ο ……………….. με κάλεσε στο γραφείο του, για να μου δώσει αύξηση.
2. Λόγω της κακοκαιρίας δεν ………………….. δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του δυστυχήματος.
3. Οι Έλληνες …………………. σε πολλούς επίδοξους δυνάστες.
4.  Το σπίτι μου βρίσκεται σε μικρή ………………….. από το σχολείο.
5.  Οι ………………….. στο σύνολό τους βάφονται στο αίμα.
6.  Η αξία του έργου …………………… στο ότι λύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.
7.  …………………. κύριε πρόεδρε! Η προσωπική ζωή του κατηγορουμένου δεν αφορά την υπόθεση που εξετάζουμε.
8.  Έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιατρική ……………………… .
9.  Δεν μπορούσε να ………………….. στην  απονομή των βραβείων και γι' αυτό έστειλε τον πατέρα του.
10.  Η επιχείρηση ……………….  πιέσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

38. Να εντοπιστούν τα ορθογραφικά λάθη που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις:

1.   Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι ανησυχούν για τη γλώσσα και ιδιαίτερα για την λεξιπενεία των νέων ,την ξύλινη γλώσσα της πολιτικής κ.α.
2.  Η συμπεριφορά ενός αριθμού των πολιτικών αποδεικνύει ότι είναι πραγματικοί χαμελέοντες.
3.  Τεράστια φάλαινα για άγνωστους λόγους εξόκειλλε στο λιμάνι της Ρόδου.
4.  Η εθελλοτυφλία μπροστά στις εξωτερικές κι εσωτερικές απειλές είναι ο πιο σίγουρος τρόπος αυτοχιριασμού μιας χώρας.
5.  Τρεις Βρετανοί ομοφυλόφιλοι πρόσφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, υποστηρίζωντας ότι οι αγγλικοί νόμοι που απαγορεύουν τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ αντρών κάτω των 21 ετών, αντίκυνται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κι αποτελούν επέμβαση στην προσωπική τους ζωή.
6.  Ένας τηλεοπτικός σταθμός καλύπτει προγράματα διασκέδασης κατά κόρον.
7.  Οι εικόνες της ευμάριας στις μεγαλουπόλεις των ανεπτυγμένων κρατών δεν αφορούν το σύνολο του πλυθυσμού αυτών.
8.  Η κυβέρνηση προοθεί νομοσχέδιο για την εξυγείανση της οικονομίας εν μέσω θερινής ραστόνης.

39. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις λέξεις του πλαισίου(μερικές περισσεύουν)

[διακίνηση, ρανίδα, αδόκιμος, διατίθεμαι, κοσμώ, λογοκρισία, διευθέτηση, μειδίαμα, ολέθριος, πένης, απαγγέλλω, πυρηνικός, κορυφή, λόγια, σωρεία, σφυρηλατώ, κοινωφελής, σύρραξη, παραποιώ, συγκερασμός, προασπίζω, τάση, αναφέρω, επικείμενος, παρυφή]

1. Τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία ………………. για …………………… έργα όπως σχολεία και νοσοκομεία.
2. Είναι χαρακτηριστικό το αρχαϊκό ……………………… στους κούρους και στις κόρες που ……………………… τα ελληνικά μουσεία.
3. Η χρησιμοποίηση ………………….. όπλων σε μια …………………….. πολεμική ………………….. θα έχει ……………………. συνέπειες για όλο τον πλανήτη.
4. Του ………………… κατηγορία για …………….. αδικημάτων που είχε διαπράξει στο παρελθόν.
5. Υπάρχει η ………………….. να εγκαταλείπονται παραδόσεις αιώνων που ………………….. την ελληνική κοινωνία.
Οι πρόγονοί μας για να ………………….. τα ιδανικά τους δε δίστασαν να δώσουν και την τελευταία ………………….. ρανίδα του αίματός τους.
7. Ο …………………… των προτάσεων θα οδηγήσει στη σωστή …………………….. του προβλήματος.
8. Όταν χρησιμοποιούμε ………………… ρήματα αποφεύγουμε χρόνους και πρόσωπα που έχουν γίνει …………………… .
9. Συνήθως στις ………………… των πόλεων μένουν άστεγοι …………………… κι άλλοι δυστυχισμένοι.
10. Στα φασιστικά καθεστώτα ένα από τα μέτρα παρεμπόδισης της ……………………. των ιδεών είναι η …………………….. .


40. Συμπληρώστε με τα αντίθετα των λέξεων:

1. Αλλόκοτος
συνήθης         
πονηρός         
έξυπνος         
φυσιολογικός 
ομαλός


2. Αναγκαίος
συνεχής         
προαιρετικός 
εκούσιος        
αδιάλειπτος    
άχρηστος

3. Ανερμάτιστος
ειδήμονας       
χτισμένος                   
ακράτητος      
μορφωμένος   
κούφιος

4. Αχρείος
αζήτητος        
χαμένος         
ενάρετος        
υπόχρεος       
τίμιος

5. Έξοχος
διάδοχος        
αντάξιος         
αχρείος          
επίδοξος        
ύποπτος

6. Κατοχυρώνω
διακυβεύω     
ρισκάρω         
προστατεύω   
διακινδυνεύω 
οπλίζω

7. Ράθυμος
δραστήριος    
εξαρτώμενος 
εργατικός       
θυμωμένος     
ενεργητικός

8. Σύγχυση
ξεχώρισμα     
έκχυση
διασαφήνιση   
συγχώνευση   
ανάμιξηΝα συμπληρωθούν τα κενά με λέξεις παράγωγες του έχω.
1. Το ίδρυμα τίμησε ……………….. προσωπικότητες για την προσφορά τους στον τόπο.
2. Μεγάλος αριθμός βουλευτών αποφάσισε να ………………….. από την ψηφοφορία.
3. Στην αρχή οι παίκτες ήταν στο ίδιο επίπεδο. Σε λίγο όμως η …………………….. του ενός ήταν εμφανέστατη.
4. Στην ……. του βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.
5. Το δικαστήριο μετά από πολύωρη συνεδρίαση έκρινε τον κατηγορούμενο …………… για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
6. Στην υπόθεση ξυλοδαρμού του μετανάστη………………………….. πολλοί κάτοικοι του χωριού.
7. Αυτή τη στιγμή …………………….. το διάβασμα και όχι η διασκέδαση.

41. Σημειώστε με τις σημασίες που μπορεί να πάρει η προτεινόμενη λέξη.


1. Αβρός
αγενής
ευγενικός       
ανάρμοστος    
βρώμικος       
τρυφερός

2. αδιακρισία
απερισκεψία   
αγένεια           
ακριτομυθία               
αδικία 
απροθυμία

3. Ακαριαίος
αστραπιαίος   
καίριος           
στιγμιαίος       
διηνεκής         
ακριβής          


4. Δαμάζω
δοκιμάζω       
εξημερώνω    
επιλέγω          
τιθασεύω        
υποτάσσω

5. Έκλυση
κάλεσμα          
αίτηση
απελευθέρωση           
χαλάρωση      
παράκληση

6. Ζοφερός
πολύτιμος                  
αφόρητος                   
θεοσκότεινος 
αξιόλογος       
ερεβώδης

7. Στιβαρός
ισχυρός          
ασήκωτος                   
σοβαρός         
αγέλαστος      
ρωμαλέος

8. Τέλμα
βούρκος         
έξοδος           
τέρμα  
αδιέξοδο        
έλλειμμα

9. Υπόβαθρο
υποστήριγμα  
κατώτερο       
στυλοβάτης    
σαθρό 
κρηπίδωμα

10. Χλευάζω
λοιδορώ          
αιτούμαι         
περιγελώ        
χλομιάζω       
σκώπτω42. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις λέξεις του πλαισίου (κάποιες περισσεύουν).
[φρούδος, φυσικός, απτόητος, αγόγγυστα, οξυδέρκεια, ραδιενέργεια, ψυχοφθόρος, ανερμάτιστος, άναυδος, πολέμιος, οδυνηρός, υποβολή, έμμεσος, υπερθέρμανση]
1. Η κοπέλα……………………. υπέμεινε την αρρώστιά της ως την τελευταία στιγμή.
2. Οι νόμοι προστατεύουν το ………………… δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην εργασία.
3. Μετά την απάντηση που ου έδωσε, έμεινα ……………………. . Δεν μπορούσα να βγάλω λέξη.
4. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών που κάνουν οι άνθρωποι είναι αποτέλεσμα όχι κάποιας ανάγκης αλλά ………………….. διαφημιστικής …………………. .
5. Ο άνθρωπος …………………… απογυμνωμένος από ιδανικά και σωστούς προσανατολισμούς χάνει τη στοιχειώδη …………………. του να διακρίνει δυσοίωνες προοπτικές που εμφανίζονται και συνεχίζει …………………. ένα μέλλον που του επιφυλάσσει ……………………. εκπλήξεις.
6. Μετά τις καταλήψεις των μαθητών και την απεργία των καθηγητών, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε η κάλυψη της διδακτέας ύλης να γίνει με …………………….. μαθήματα κατά τη διάρκεια των αργιών.
7. Ο Δημοσθένης υπήρξε ο μεγαλύτερος …………………………. του βασιλιά Φιλίππου της Μακεδονίας.
8. Οι ελπίδες μου να μη δημιουργήσει φασαρία αποδείχτηκαν ………………………… .
9. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα ………………….. τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους.
10. Η ……………………….. αποτελεί απειλή για το μέλλον του πλανήτη.


43. Αντιστοιχίστε τις αντίθετες λέξεις:

ακονίζω
επιβραδύνω
μεταβάλλω
ξεχωρίζω
υπολογίζω
υποστηρίζω
υψώνω
σπεύδω
αψηφώ
αργοπορώ
οξύνω
εξισώνομαι
υποστέλλω
επισπεύδω
κατατρέχω
παγιώνω
44. Τι σημαίνουν;
αλτρουισμός                συντηρητισμός
βερμπαλισμός             μελλοντισμός
διαξιφισμός                 αντέγκληση
πεσιμισμός                  ανθρωπισμός
πουριτανισμός                        αυταρέσκεια
ναρκισσισμός              μεγαλοστομία
πλουραλισμός             πολυαρχία
φουτουρισμός             απαισιοδοξία
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου